Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Tỉnh
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng - thủy văn
2 Cấp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng - thủy văn
3 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Khí tượng - thủy văn
4 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản Khoáng Sản
5 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Khoáng Sản
6 Thủ tục Đăng ký khối lượng cát thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Khoáng Sản
7 Thủ tục đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án Khoáng Sản
8 Thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản Khoáng Sản
9 Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Khoáng Sản
10 Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Khoáng Sản
11 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Khoáng Sản
12 Thủ tục trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Khoáng Sản
13 Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Khoáng Sản
14 Thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Khoáng Sản
15 Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Khoáng Sản
16 Thủ tục phê duyệt trữ lượng khoáng sản Khoáng Sản
17 Thủ tục trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Khoáng Sản
18 Thủ tục chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Khoáng Sản
19 Thủ tục gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Khoáng Sản
20 Thủ tục cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản others
Hiển thị 1 - 20 of 1.152 kết quả.
của 58