Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Ban dân tộc tỉnh Sơn La
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Hiển thị 1 kết quả.