Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản
2 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
3 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
4 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
5 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản
6 Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
7 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính (đối với đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính trong phạm vi nội tỉnh) Bưu chính
8 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh) Bưu chính
9 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn (trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh) Bưu chính
10 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính (trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh) Bưu chính
11 Cấp Giấy phép bưu chính (trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh) Bưu chính
12 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản
13 Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất bản
14 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet
15 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet
16 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet
17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông và Internet
18 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
19 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
20 Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
Hiển thị 1 - 20 of 49 kết quả.
của 3