Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
2 Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
4 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
5 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
6 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
7 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng
8 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng
9 Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng Cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng
10 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
11 Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng Dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
12 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
13 Thông báo thay đổi trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
14 Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng
15 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Trang thông tin điện tử tổng hợp
16 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Trang thông tin điện tử tổng hợp
17 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Trang thông tin điện tử tổng hợp
18 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Trang thông tin điện tử tổng hợp
19 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Trang thông tin điện tử tổng hợp
20 Đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Hiển thị 1 - 20 of 54 kết quả.
của 3