Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Điều chỉnh dự án đầu tư trong nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh. Đầu tư trong nước, đầu Việt Nam ra nước ngoài
2 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh. others
3 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp. Đầu tư trong nước, đầu Việt Nam ra nước ngoài
4 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập chi nhánh Đầu tư trong nước, đầu Việt Nam ra nước ngoài
5 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh Đầu tư trong nước, đầu Việt Nam ra nước ngoài
6 Đăng ký dự án đầu tư Đầu tư trong nước, đầu Việt Nam ra nước ngoài
7 Tạm ngừng đăng ký kinh doanh Thành lập và phát triển doanh nghiệp
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Thành lập và phát triển doanh nghiệp
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Thành lập và phát triển doanh nghiệp
10 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện Thành lập và phát triển doanh nghiệp
11 Giải thể Hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
12 Giải thể Công ty nhà nước, Xí nghiệp, Chi nhánh và Văn phòng đại diện của Công ty Nhà nước. Thành lập và phát triển doanh nghiệp
13 Giải thể doanh nghiệp. Thành lập và phát triển doanh nghiệp
14 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
15 Đăng ký sửa đổi điều lệ của hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
16 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
17 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
18 Đăng ký thay đổi tên của hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
19 Đăng ký thay đổi trụ sở chính của hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
20 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
Hiển thị 1 - 20 of 84 kết quả.
của 5