Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Công thương
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm T-SLA-237785-TT AN TOÀN HÓA CHẤT
2 Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất T-SLA-205053-TT Hóa chất
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện T-SLA-204987-TT Hóa chất
4 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện T-SLA-204620-TT Hóa chất
5 Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện T-SLA-204606-TT Hóa chất
6 Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện T-SLA-204573-TT Hóa chất
7 Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện T-SLA-204524-TT Hóa chất
8 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm T-SLA-237779-TT AN TOÀN THỰC PHẨM
9 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm T-SLA-237766-TT AN TOÀN THỰC PHẨM
10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô T-SLA-237705-TT KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
11 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai T-SLA-205417-TT KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
12 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai T-SLA-205327-TT KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng T-SLA-237701-TT KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
14 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam T-SLA-206610-TT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
15 Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam T-SLA-206594-TT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
16 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. T-SLA-206583-TT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
17 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam T-SLA-206441-TT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
18 Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam T-SLA-207341-TT XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
19 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương T-SLA-207027-TT XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
20 Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi trên địa bàn 01 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương T-SLA-207013-TT XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Hiển thị 1 - 20 of 141 kết quả.
của 8