Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Công thương
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) T-SLA-237725-TT Lưu thông hàng hoá trong nước
2 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hoá trong nước
3 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Lưu thông hàng hoá trong nước
4 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm T-SLA-237785-TT AN TOÀN HÓA CHẤT
5 Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất T-SLA-205053-TT Hóa chất
6 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện T-SLA-204987-TT Hóa chất
7 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện T-SLA-204620-TT Hóa chất
8 Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện T-SLA-204606-TT Hóa chất
9 Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện T-SLA-204573-TT Hóa chất
10 Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện T-SLA-204524-TT Hóa chất
11 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm T-SLA-237779-TT AN TOÀN THỰC PHẨM
12 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm T-SLA-237766-TT AN TOÀN THỰC PHẨM
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô T-SLA-237705-TT KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai T-SLA-205417-TT KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai T-SLA-205327-TT KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp khí dầu mỏ hóa lỏng T-SLA-237701-TT KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
17 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán LPG chai T-SLA-205614-TT KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG
18 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam T-SLA-206610-TT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
19 Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam T-SLA-206594-TT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
20 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. T-SLA-206583-TT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Hiển thị 1 - 20 of 126 kết quả.
của 7