Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giao thông vận tải
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Đường bộ
2 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Đường bộ
3 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam Đường bộ
4 Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài Đường bộ
5 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 01/8/1995 Đường bộ
6 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp trước ngày 01/8/1995 Đường bộ
7 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Đường bộ
8 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ
9 Lập lại hồ sơ gốc Giấy phép lái xe Đường bộ
10 Cấp lại Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý bị mất lần thứ ba trở lên trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lần thứ hai Đường bộ
11 Cấp lại Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý bị mất lần thứ 2 trở lên trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lần thứ nhất Đường bộ
12 Cấp lại Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý bị mất lần thứ nhất quá thời hạn sử dụng từ 1 năm trở lên còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc Đường bộ
13 Cấp lại Giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải quản lý bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc Đường bộ
14 Cấp lại Giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải quản lý bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc Đường bộ
15 Cấp lại Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải quản lý đối với người có giấy phép lái xe qúa hạn sử dụng từ 1 năm trở lên. kể từ ngày hết hạn Đường bộ
16 Cấp lại Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải quản lý đối với người có Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 3 tháng trở lên đến dưới 1 năm, kể từ ngày hết hạn Đường bộ
17 Cấp mới Giấy phép lái xe Đường bộ
18 Cấp Giấy phép xe ô tô tập lái Đường bộ
19 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ
20 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô Đường bộ
Hiển thị 1 - 20 of 43 kết quả.
của 3