Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giáo dục và Đào tạo
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Giải quyết khiếu nại tố cáo
2 Thủ tục giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo
3 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo
4 Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo
5 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi Giáo dục và Đào tạo
6 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
7 Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở ĐÍNH KÈM MẪU ĐƠN Giáo dục và Đào tạo
8 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục và Đào tạo
9 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Giáo dục và Đào tạo
10 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ (PCGD, XMC) Giáo dục và Đào tạo
11 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục và Đào tạo
12 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
13 Giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục và Đào tạo
14 Sáp nhập, chia, tách nhà trường nhà, trẻ tư thục Giáo dục và Đào tạo
15 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục và Đào tạo
16 Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục Giáo dục và Đào tạo
17 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Giáo dục và Đào tạo
18 Giải thể trường trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
19 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
20 Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
Hiển thị 1 - 20 of 80 kết quả.
của 4