Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Khoa học và Công nghệ
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC)
2 Cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC)
3 Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC)
4 Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC)
5 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC)
6 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC)
7 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC)
8 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC)
9 Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC)
10 Công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC)
11 Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
12 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
13 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Khoa học và Công nghệ
14 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Khoa học và Công nghệ
15 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ Khoa học và Công nghệ
16 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo Khoa học và Công nghệ
17 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ Khoa học và Công nghệ
18 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ Khoa học và Công nghệ
19 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ Khoa học và Công nghệ
20 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn Giao dịch công nghệ vùng Khoa học và Công nghệ
Hiển thị 1 - 20 of 46 kết quả.
của 3