Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Y tế
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo áp dụng tại bệnh viện tuyến tỉnh. BẢO HIỂM Y TẾ
2 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền. Dược - Mỹ phẩm
3 Thủ tục Tiếp nhận Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người. Dược - Mỹ phẩm
4 Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ Hội thảo giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế Dược - Mỹ phẩm
5 Thủ tục Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc. Dược - Mỹ phẩm
6 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận "thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP). Dược - Mỹ phẩm
7 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận "thực hành tốt nhà thuốc" (GPP). Dược - Mỹ phẩm
8 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận "thực hành tốt nhà thuốc" (GPP). Dược - Mỹ phẩm
9 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (GCNĐĐKKDT) Dược - Mỹ phẩm
10 Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các Giấy chứng nhận có thời hạn quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định 89/2012/NĐ-CP ngày 24/10/2012. Dược - Mỹ phẩm
11 Thủ tục Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (GCNĐĐKKDT). Dược - Mỹ phẩm
12 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (GCNĐĐKKDT) Dược - Mỹ phẩm
13 Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên Chứng chỉ hành nghề Dược Dược - Mỹ phẩm
14 Thủ tục Cấp Chứng chỉ hành nghề Dược đối với công dân Việt Nam Dược - Mỹ phẩm
15 Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG
16 . Thủ tục Công nhận cơ sở đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế. Sức khỏe sinh sản
17 Thủ tục Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn. Khám bệnh, chữa bệnh
18 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế, do bị mất. Khám bệnh, chữa bệnh
19 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị hư hỏng. Khám bệnh, chữa bệnh
20 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Khám bệnh, chữa bệnh
Hiển thị 1 - 20 of 64 kết quả.
của 4