Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Lao động – TBXH
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội
2 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội
3 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Phòng, chống tệ nạn xã hội
4 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Phòng, chống tệ nạn xã hội
5 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công
6 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
7 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Bảo trợ xã hội
8 Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
9 Xác định hoặc xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
10 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất: Bảo trợ xã hội
11 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội
12 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - QUAN HỆ LAO ĐỘNG
13 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - QUAN HỆ LAO ĐỘNG
14 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội
15 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng, chống tệ nạn xã hội
16 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban dầu cho nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
17 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công
18 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Người có công
19 Thay đổi tên gọi, trụ sở làm việc của Trung tâm công tác xã hội công lập Bảo trợ xã hội
20 Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập Bảo trợ xã hội
Hiển thị 1 - 20 of 125 kết quả.
của 7