Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Nội vụ
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng
2 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa Thi đua khen thưởng
3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thi đua khen thưởng
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng
6 Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Tôn giáo
7 Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Tôn giáo
8 Thủ tục Tiếp nhận đăng ký người vào tu Tôn giáo
9 Thủ tục: Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Tôn giáo
10 Thủ tục: đăng ký sinh hoạt tôn giáo Tôn giáo
11 Thủ tục: Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Tôn giáo
12 Thủ tục: Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Tôn giáo
13 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua khen thưởng
14 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thi đua khen thưởng
15 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thi đua khen thưởng
16 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng
17 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thi đua khen thưởng
18 Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Thi đua khen thưởng
19 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thi đua khen thưởng
20 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thi đua khen thưởng
Hiển thị 1 - 20 of 130 kết quả.
của 7