Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hoá trong nước
2 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em (Trung tâm Bảo trợ xã hội). LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
3 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
4 Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
5 Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
6 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
7 Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. others
8 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
9 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
10 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
11 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
12 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội, Trung tâm Điều trị và nuôi dưỡng, phục hồi chức năng bệnh nhân tâm thần: LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
13 Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bao trợ xã hội, nhà xã hội: LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
14 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
15 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở. An toàn lao động
16 Khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). An toàn lao động
17 Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc. An toàn lao động
18 Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động. An toàn lao động
19 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. An toàn lao động
20 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). An toàn lao động
Hiển thị 1 - 20 of 1.167 kết quả.
của 59