Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc others
2 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Đất đai
3 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Đất đai
4 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Đất đai
5 Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Đất đai
6 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Đất đai
7 Xoá đăng ký thế chấp Đất đai
8 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Đất đai
9 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Đất đai
10 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Đất đai
11 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở Đất đai
12 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai Đất đai
13 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Đất đai
14 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Đất đai
15 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất. Đất đai
16 Trình tự, thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại , góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Đất đai
17 Trình tự, thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu. Đất đai
18 Trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Đất đai
19 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa Đất đai
20 Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng Đất đai
Hiển thị 1 - 20 of 1.509 kết quả.
của 76