Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1501 Chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại Ngân hàng
1502 Chấp thuận thay đổi chi nhánh quản lý phòng giao dịch của ngân hàng thương mại Ngân hàng
1503 Chấp thuận đủ điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh, phòng giao dịch ở trong nước của ngân hàng thương mại Ngân hàng
1504 Chấp thuận cho ngân hàng thương mại tự nguyện chấm dứt hoạt động phòng giao dịch Ngân hàng
1505 Báo cáo về việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước; chi nhánh, văn phòng đại diện, ngân hàng 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại Ngân hàng
1506 Báo cáo về việc khai trương hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại Ngân hàng
1507 Báo cáo về việc đổi tên phòng giao dịch của Ngân hàng thương mại Ngân hàng
1508 Báo cáo về việc chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện, NH 100% vốn ở nước ngoài của ngân hàng thương mại Ngân hàng
1509 Báo cáo về việc tự nguyện chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp ở trong nước của ngân hàng thương mại Ngân hàng
Hiển thị 1.501 - 1.509 of 1.509 kết quả.
của 76