Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1281 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác. Thành lập và phát triển doanh nghiệp
1282 Giấy phép công diễn chương trình ca múa nhạc có yếu tố nước ngoài Văn hóa, thể thao và du lịch
1283 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 Giải quyết khiếu nại tố cáo
1284 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Thành lập và phát triển doanh nghiệp
1285 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh và văn phòng đại diện Thành lập và phát triển doanh nghiệp
1286 Giải thể Hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
1287 Giấy phép tổ chức thi Hoa Hậu Văn hóa, thể thao và du lịch
1288 Giải thể Công ty nhà nước, Xí nghiệp, Chi nhánh và Văn phòng đại diện của Công ty Nhà nước. Thành lập và phát triển doanh nghiệp
1289 Giải thể doanh nghiệp. Thành lập và phát triển doanh nghiệp
1290 Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
1291 Đăng ký sửa đổi điều lệ của hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
1292 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
1293 Giấy phép kinh doanh Vũ trường Văn hóa, thể thao và du lịch
1294 Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
1295 Đăng ký thay đổi tên của hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
1296 Đăng ký thay đổi trụ sở chính của hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
1297 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
1298 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 1 Giải quyết khiếu nại tố cáo
1299 Đăng ký thành lập hợp tác xã Thành lập và phát triển doanh nghiệp
1300 Đăng ký với trường hợp hoán chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty với địa chỉ chi nhánh và ngược lại Thành lập và phát triển doanh nghiệp
Hiển thị 1.281 - 1.300 of 1.426 kết quả.
của 72