Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1281 Thủ tục đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh: Hoạt động ngoại hối
1282 Thủ tục chuyển đổi sang văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ Hoạt động ngoại hối
1283 Thủ tục chuyển đổi sang văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ Hoạt động ngoại hối
1284 Thủ tục chấp thuận gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế Hoạt động ngoại hối
1285 Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế Hoạt động ngoại hối
1286 Thủ tục chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế Hoạt động ngoại hối
1287 Thủ tục chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế Hoạt động ngoại hối
1288 Thủ tục chấp thuận thav đổi, bổ sung trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế Hoạt động ngoại hối
1289 Thủ tục chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế Hoạt động ngoại hối
1290 Thủ tục chấp thuận gia hạn đãng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Hoạt động ngoại hối
1291 Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Hoạt động ngoại hối
1292 Thủ tục chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Hoạt động ngoại hối
1293 Thủ tục chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Hoạt động ngoại hối
1294 Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Hoạt động ngoại hối
1295 Thủ tục chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Hoạt động ngoại hối
1296 Thủ tục giám định tiền giả, tiền nghi giả Hoạt động tiền tệ
1297 Thủ tục đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Hoạt động tiền tệ
1298 Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản đủ điều kiện đổi, không cần giám định. Hoạt động tiền tệ
1299 Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình lưu thông và do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất. Hoạt động tiền tệ
1300 Thủ tục đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức trực tiếp Hoạt động tiền tệ
Hiển thị 1.281 - 1.300 of 1.384 kết quả.
của 70