Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
21 Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động. others
22 Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến Thanh tra Sở LĐTBXH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của Cơ sở (nếu có). An toàn lao động
23 Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm. An toàn lao động
24 Thủ tục Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
25 Thủ tục Đăng ký Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh: LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
26 Thủ tục Đăng ký tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
27 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh: LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
28 Thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LĨNH VỰC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
29 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
30 Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
31 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
32 Thủ tục Giải thể tự nguyện hợp tác xã LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
33 Thủ tục Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
34 Thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã (thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên) LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
35 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
36 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
37 Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính). LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
38 Thủ tục Đăng ký hợp tác xã. LĨNH VỰC HỢP TÁC XÃ
39 Thủ tục Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
40 Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã LĨNH VỰC LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ.
Hiển thị 21 - 40 of 1.167 kết quả.
của 59