Cấp thực hiên thủ tục

Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính 
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh Hoạt động ngoại hối
2 Thủ tục đăng ký thay đổi thông tin tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài: Hoạt động ngoại hối
3 Thủ tục đăng ký tài khoản truy cập Trang điện tử quản lý vay, trả nợ nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh: Hoạt động ngoại hối
4 Thủ tục chuyển đổi sang văn bản chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ Hoạt động ngoại hối
5 Thủ tục chuyển đổi sang văn bản chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ Hoạt động ngoại hối
6 Thủ tục chấp thuận gia hạn đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế Hoạt động ngoại hối
7 Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế Hoạt động ngoại hối
8 Thủ tục chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế Hoạt động ngoại hối
9 Thủ tục chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế Hoạt động ngoại hối
10 Thủ tục chấp thuận thav đổi, bổ sung trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế Hoạt động ngoại hối
11 Thủ tục chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế Hoạt động ngoại hối
12 Thủ tục chấp thuận gia hạn đãng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Hoạt động ngoại hối
13 Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Hoạt động ngoại hối
14 Thủ tục chấp thuận đăng ký đại lý chi, trả ngoại tệ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Hoạt động ngoại hối
15 Thủ tục chấp thuận gia hạn trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Hoạt động ngoại hối
16 Thủ tục chấp thuận thay đổi, bổ sung trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Hoạt động ngoại hối
17 Thủ tục chấp thuận trực tiếp nhận và chi, trả ngoại tệ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Hoạt động ngoại hối
18 Thủ tục giám định tiền giả, tiền nghi giả Hoạt động tiền tệ
19 Thủ tục đề nghị giám định tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Hoạt động tiền tệ
20 Thủ tục đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do quá trình bảo quản đủ điều kiện đổi, không cần giám định. Hoạt động tiền tệ
Hiển thị 1 - 20 of 261 kết quả.
của 14