Tin kinh tế

Tin kinh tế
Nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 năm trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 – 2020
Tin kinh tế | 04-04-2016
Phát triển kinh tế - xã hội phát triển, xóa đói giảm nghèo, từng bước đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ hàng đầu. Trong 5 năm tới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Sơn La đặt ra mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế đi...
Những thành tựu kinh tế nổi bật của tỉnh Sơn La qua 30 năm đổi mới
Tin kinh tế | 17-09-2015
Từ năm 1986, cùng với cả nước bắt tay vào thực hiện công cuộc đổi mới, với phương châm chủ động, giám nghĩ, giám làm, sáng tạo, năng động, vượt qua đói nghèo lạc hậu đi lên. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Sơn La đã hợp sức chung lòng đi vào công...
Đẩy mạnh tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng
Tin kinh tế | 06-05-2015
Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về...

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 31523737
Số người đang truy cập: 45