Tin tức trong tỉnh

Tin tức trong tỉnh
Dự thảo Nghị định về thông tin đối ngoại
Tin tức trong tỉnh | 16-11-2014
Nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã dự thảo Nghị định về thông tin đối ngoại.

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 38675790
Số người đang truy cập: 37