Thông tin đối ngoại

UBND tỉnh Sơn La ký kết hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 với tập đoàn Bưu chính viên thông Việt Nam
Wed, 12/10/2016 21:00 | GMT +7
Ngày 11/10/2016, UBND tỉnh Sơn La và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.


Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La ký kết hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Những năm qua, tỉnh Sơn La luôn quan tâm đến xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin với 100% các huyện, thành phố được kết nối cáp quang băng thông rộng; 178/204 xã, phường, thị trấn trên địa bàn được cung cấp các dịch vụ Internet băng rộng tốc độ cao; toàn tỉnh có 52.926 thuê bao Internet, mật độ đạt 4,46 máy/triệu dân. Việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu về cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần công khai minh bạch, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp khi tham gia các thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

Theo nội dung ký kết, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông sẽ phối hợp với tỉnh Sơn La thực hiện tốt việc bảo đảm cơ sở hạ tầng mạng thông tin nội bộ, hiện đại với tính bảo mật cao, kết nối thông tin đa chiều cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh; cam kết hỗ trợ, cung cấp dịch vụ truyền dẫn, dịch vụ chứng thực chữ ký số, dịch vụ lưu trữ số liệu, các dịch vụ viễn thông khác phục vụ việc kết nối liên thông dữ liệu với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; cùng với tỉnh Sơn La xây dựng kiến trúc nền tảng để phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch cụ công nghệ theo tiêu chuẩn. UBND tỉnh Sơn La cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp cận các cơ quan, đơn vị của tỉnh để nghiên cứu, khảo sát và đề xuất nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh phối hợp với Tập đoàn triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác; cung cấp thông tin về các chương trình, kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh trong giai đoạn hợp tác,...

Để thực hiện thành công và có hiệu quả các nội dung hợp tác, phía UBND tỉnh Sơn La cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn VNPT tham gia tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ các dự án ứng dụng Viễn thông, Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước tỉnh Sơn La; phía Tập đoàn VNPT cam kết đầu tư nguồn lực tốt nhất đáp ứng nhu cầu ứng dụng Viễn thông, Công nghệ thông tinvà Truyền thông của Tỉnh Sơn La, trọng tâm theo nội dung hợp tác ký kết giữa hai bên.

Tỉnh Sơn La đang tích cực triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách phát triển về viễn thông, CNTT, tăng cường ứng dụng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT, xây dựng hệ thống chính phủ điện tử, cải cách hành chính nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội… Huy động mọi nguồn lực trong xã hội, nguồn lực từ phía các doanh nghiệp lớn là một trong những biện pháp được UBND tỉnh hướng tới nhằm giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước, đồng thời đẩy mạnh sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn.Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông, Công nghệ thông tingiữa UBND tỉnh và Tập đoàn VNPT có ý nghĩa quan trọng, mở ra nhiều thay đổi trong ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tincủa tỉnh.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41450628
Số người đang truy cập: 51