Thông tin đối ngoại

UBND tỉnh làm việc với Đại sứ quán Australia và Nhóm tư vấn dự án Bình đẳng giới Australia
Thu, 05/04/2018 11:00 | GMT +7
Chiều ngày 04/4/2018, Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc việc với đoàn công tác Đại sứ quán Australia và Nhóm tư vấn về Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Sơn La” (GREAT). Dự cuộc làm việc có các thành viên Ban Quản lý dự án của tỉnh. Về phía Đoàn công tác có đại diện Nhà tài trợ: Đại sứ quán Australia và Nhóm tư vấn quản lý Dự án bình đẳng giới tỉnh Sơn La.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Đại sứ quán Australia

và Nhóm tư vấn dự án Bình đẳng giới Australia

Dự án "Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La" (GREAT) do Chính phủ Australia tài trợ. Dự án đến nay đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đi vào triển khai thực hiện tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La, thời gian thực hiện từ 2017-2021, với tổng mức đầu tư khoảng 35,278 triệu AUD (Đô la Australia) (tương đương khoảng: 603,472 tỷ đồng) trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia là 33,7 triệu AUD; vốn đối ứng của hai tỉnh Sơn La và Lào Cai là 1,578 triệu AUD, tương đương 27 tỷ VNĐ. Mục tiêu của Dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao vị thế kinh tế, xã hội cho phụ nữ tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La thông qua việc nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch. Phương thức quản lý thực hiện dự án áp dụng hình thức nhà thầu Australia quản lý và thực hiện dự án tuân thủ quy định của viện trợ Australia và pháp luật Việt Nam. Mô hình quản lý dự án của Australia thông qua hình thức Ban Chỉ đạo dự án và nhà thầu quản lý dự án Australia phối hợp cùng với Ban quản lý dự án của 2 tỉnh Lào Cai, Sơn La chịu trách nhiệm thực hiện Dự án và báo cáo Ban Chỉ đạo dự án.

Tại cuộc làm việc đã Giới thiệu Nhóm quản lý Dự án GREAT với thành viên Ban QLDA tỉnh Lào Cai; Tham vấn về việc thành lập văn phòng GREAT tại Hà Nội và tại tỉnh Lào Cai và Sơn La. Đồng thời, đại diện Nhóm tư vấn quản lý dự án và Ban Quản lý dự án của tỉnh đã báo cáo kết quả hội thảo, tiến độ triển khai, tiến độ khởi động dự án từ tháng 12/2017 đến tháng 3/2018, các hoạt động đang và sẽ triển khai trong Giai đoạn khởi động dự án từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng mong muốn Nhóm tư vấn quản lý Dự án quan tâm hơn nữa, phối hợp với Ban Quản lý dự án của tỉnh để hoàn thành giai đoạn khởi động của dự án và bước vào triển khai các giai đoạn tiếp theo. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án của tỉnh tổng hợp, rà soát các sản phẩm nông nghiệp và dịch vụ mà Nhóm tư vấn đề xuất xây dựng chiến lược hành động cấp tỉnh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49553395
Số người đang truy cập: 182