Tin văn hoá - xã hội

Trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa Tỉnh Đoàn Sơn La với Tỉnh Đoàn Hủa Phăn, Tỉnh Đoàn Xay Nhạ Bu Ly (Nước Cộng hòa DCND Lào)
Mon, 26/11/2018 08:00 | GMT +7
Ngày 23/11, tại Thành phố Sơn La đã diễn ra Chương trình trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Tỉnh Đoàn Sơn La với Tỉnh Đoàn Hủa Phăn, Tỉnh Đoàn Xay Nhạ Bu Ly (Nước Cộng hòa DCND Lào).

Toàn cảnh cuộc trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi

Các bên đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kết quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Đồng thời, trao đổi, thảo luận kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Hiệp định hợp tác đã ký kết giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; giải pháp tập hợp đoàn kết thanh niên, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu niên ở cơ sở; thanh niên xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh; cách thức vận động doanh nghiệp trẻ đầu tư sản xuất kinh doanh tại các tỉnh Bắc Lào; công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên một số tỉnh Bắc Lào; thực trạng công tác xây dựng phát triển trung tâm dạy nghề liên quan đến công tác trồng trọt và chăn nuôi…

Đại diện Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào các tỉnh Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly mong muốn Tỉnh Đoàn Sơn La tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; xây dựng, phát triển trung tâm dạy nghề; đào tạo nguồn nhân lực cho thanh niên; hỗ trợ đào tạo tiếng Việt…

Các đại biểu tham quan mô hình kinh tế của HTX Ngọc Lan, xã Hát Lót (Mai Sơn)

Cũng trong chuyến thăm và làm việc, đoàn đại biểu 2 tỉnh Hủa Phăn, Xay Nhạ Bu Ly đã tham quan mô hình kinh tế của HTX Ngọc Lan, xã Hát Lót (Mai Sơn).

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51855937
Số người đang truy cập: 30