Thông tin đối ngoại

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh Sơn La 9 tháng năm 2016
Fri, 14/10/2016 08:00 | GMT +7
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La (theo giá so sánh 2010) 9 tháng năm 2016 dự ước tăng 6,82% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khu vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp tăng 0,73%, ngành lâm nghiệp tăng 3,48%, ngành thủy sản tăng 6,55%. Tăng trưởng 9 tháng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khá hơn năm trước do năm nay có mưa sớm, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho sản xuất phát triển.

Khu vực công nghiệp và xây dựng, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tăng 3,16%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,14%; sản xuất và phân phối điện khí đốt tăng 19,56%; công nghiệp nước, hoạt động quản lý và xử lý chất thải tăng 4,05%; ngành xây dựng tăng 2,32%. Khu vực dịch vụ: tổng giá trị tăng thêm của nhóm dịch vụ kinh doanh có tính chất thị trường tăng 12,96%; nhóm dịch vụ sự nghiệp tăng 7,43%; nhóm hành chính công tăng 11,39%.

Về cơ cấu kinh tế 9 tháng năm 2016, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 28,41%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 18,39%; khu vực dịch vụ chiếm 53,21%.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40699858
Số người đang truy cập: 53