Thông tin đối ngoại

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp
Thu, 17/08/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 06/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Sau hơn một năm kể từ khi ban hành, việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: Tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức của bộ máy công quyền với tinh thần phục vụ và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng trưởng nhanh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XII và khắc phục những vấn đề còn tồn tại sau một năm thực hiện Nghị quyết số 35, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn năm 2017 - 2018 tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ sau:

Liên thông thủ tục đầu tư với thủ tục đất đai, xây dựng, đấu thầu; xem xét giảm mức chi phí đầu vào cho doanh nghiệp; tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm đơn vị thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các Nghị định hướng dẫn trong Quý II-2017; phối hợp các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi Luật được Quốc hội thông qua...

Thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo phương thức điện tử đạt cấp độ 4, đạt tối thiểu 70% về số thủ tục, 70% về số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng giải quyết trong cuối quý IV-2017; nâng cao hiệu lực hiệu quả cơ chế một cửa quốc gia theo hướng liên thông, báo cáo Thủ tướng trong tháng 10-2017. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương rà soát các khoản phí có liên quan trực tiếp đến chi phí của DN để xem xét giảm mức phí, chi phí đầu vào, báo cáo Thủ tướng kết quả rà soát trong tháng 7-2017.

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ... Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, kịp thời xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, rà soát sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật về đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý bảo đảm thống nhất với Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49547675
Số người đang truy cập: 145