Thông tin đối ngoại

Sơn La tăng cường đẩy mạnh thu hút đầu tư
Fri, 04/08/2017 08:00 | GMT +7
Để triển khai thực hiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Sơn La, ngày 01/10/2016 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về định hướng thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020. Cùng với đó, HĐND, UBND tỉnh cũng ban hành nhiều văn bản, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thu hút đầu tư vào tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Giới thiệu cơ chế chính sách và tiềm năng đầu tư vào Sơn La

Nhờ vậy, số lượng các dự án thu hút đầu tư tại tỉnh Sơn La đã tăng nhanh trong thời gian gần đây. Đến nay, tỉnh Sơn La đã thu hút được 373 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 26.540 tỷ đồng và 9 dự án đầu tư trực tiêp nước ngoài số vốn đăng ký gần 150 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh đã thu hút được 57 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.432 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2016. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2.113 doanh nghiệp đang hoạt động. 7 tháng đầu năm 2017, đã có 208 doanh nghiệp đăng ký mới. Cả tỉnh hiện có 350 hợp tác xã.

Ngày 17/7/2017 vừa qua, tỉnh Sơn La đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017. Ngay tại Hội nghị, tỉnh đã trao Quyết định đầu tư cho 26 dự án của 25 nhà đầu tư với số vốn đăng ký 8.561,65 tỷ đồng. Đồng thời 17 bản cam kết đầu tư dự án đã được ký với số vốn đăng ký 14.932,38 tỷ đồng. Huy động được 10 tỷ đồng đầu tư cho công tác an sinh xã hội của tỉnh.

Hội nghị giới thiệu cơ chế chính sách, tiềm năng đầu tư, kết nối tiêu thụ nông sản và du lịch tỉnh Sơn La

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư theo chủ trương của Chính phủ về kiến tạo, khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, với phương châm coi doanh nghiệp là khách hàng, là đối tượng phục vụ, tỉnh Sơn La đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong đó có việc thực hiện nghiêm túc 10 cam kết đã ký với VCCI.

Trong đó tỉnh cam kết giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn. Các cấp, các ngành trong tỉnh đã rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, nhất là trong hoạt động đầu tư, trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đáng kể nhất là cam kết rút ngắn thời gian tiếp cận đất đai đối với nhà đầu tư, về thủ tục hành chính được rút ngắn từ 1.400 ngày xuống dưới 100 ngày. Việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh đưa toàn bộ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả hiện nay ở các sở, ban, ngành tập trung tại một đầu mối; tổ chức, cá nhân chỉ đến một nơi để giải quyết TTHC. Mọi thông tin về tiến trình, thời gian giải quyết TTHC đều công khai, minh bạch. Đến nay, 100% TTHC được đưa ra thực hiện tại trung tâm hành chính công, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân.

Tỉnh đã chỉ đạo thành lập và công khai đường dây nóng của các sở, ngành. 100% cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã công bố số điện thoại và email đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính. Tập trung xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, các sở, ban, ngành hỗ trợ bằng nhiều hình thức như trực tiếp, internet, điện thoại, tổ chức tập huấn…

Tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ bảo đảm quyền lợi cho các doanh nghiệp. Tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách thuế, vay vốn, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… cho doanh nghiệp. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, thường xuyên rà soát, cắt giảm tối đa TTHC, đầu mối về đầu tư, giảm bớt thời gian, chi phí cho doanh nghiệp khi đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh.

Việc tỉnh Sơn La cam kết thực hiện tốt 10 cam kết với các nhà đầu tư thông qua bản cam kết với VCCI, đồng thời ban hành nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư không chỉ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Mà qua đó, đã góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tổng sản phẩm, tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống nhân dân./.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47669108
Số người đang truy cập: 67