Thông tin đối ngoại

Sở Công thương chủ động triển khai các chương trình xúc tiến thương mại
Thu, 16/11/2017 10:00 | GMT +7
Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong những năm gần đây Sở Công thương Sơn La đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai các chương trình xúc tiến thương mại. Hàng năm đã quảng bá, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản, thực phẩm an toàn của Sơn La tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian hàng giới thiệu nông sản Sơn La

Xúc tiến thương mại là một trong những giải pháp quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, quảng bá hình ảnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bởi vậy, hàng năm Sở Công thương Sơn La đã xác nhận cho các doanh nghiệp tổ chức từ 10 đến 15 hội chợ thương mại thực hiện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp tại mỗi hội chợ đều phải có từ 05 đến 10 gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn của Sơn La.

Trong các sự kiện quan trọng của tỉnh, Sở đã trực tiếp chủ trì tổ chức 01 hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản, thực phẩm an toàn và sản phẩm du lịch gắn với Lễ công bố Quyết định quy hoạch khu du lịch quốc gia Mộc Châu năm 2015 với quy mô 120 gian hàng. Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2017 đã tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm. Tổ chức 01 hội chợ triển lãm thương mại gắn với Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, tại thành phố Sơn La có quy mô 120 gian hàng và phối hợp với huyện Mộc Châu tổ chức 01 hội chợ có quy mô 180 gian hàng. Trong các đợt hội chợ tổ chức tại tỉnh đều có sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp nước bạn Lào. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các điều kiện tham gia 02 gian hàng tại thành phố Đà Nẵng gắn với Hội nghị APEC năm 2017 vừa qua. Bên cạnh đó Sở còn trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tham gia hội chợ tại nước bạn Lào. Qua các hoạt động giúp các doanh nghiệp của tỉnh tiếp cận, quảng bá sản phẩm và ký kết hợp đồng.

Sở cũng đã phối hợp với Sở Công thương Hà Nội và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 04 tuần hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thực phẩm an toàn của Sơn La với quy mô 80 gian hàng của 80 doanh nghiệp, hợp tác xã của Sơn La tham gia. Qua các tuần hàng các doanh nghiệp, siêu thị của thành phố Hà Nội đã ký kết được 57 hợp đồng với các doanh nghiệp, hợp tác xã Sơn La. Sở Công thương cũng đã trực tiếp tham gia nhiêu gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của tỉnh Sơn La tại các hội chợ, triển lãm thương mại lớn do các tỉnh tổ chức.

Để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiếc thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của Sơn La tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước thời gian tới Sở Công thương sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng tổ chức các hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã của Sơn La tham gia các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Sơn La tại các hội chợ. Lồng ghép quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiềm năng, lợi thế của Sơn La trong các chương trình đối ngoại của tỉnh để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã có thể có sản phẩm tham gia xuất khẩu. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các đoàn công tác khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác kết nối tiêu thị sản phẩm. Hỗ trợ, gây dựng các doanh nghiệp, hợp tác xã làm dịch vụ thu gom số lượng lớn các sản phẩm hàng hóa nông sản. Thông qua các chương trình này tỉnh Sơn La sẽ giới thiệu tiềm năng, thế mạnh sản phẩm do doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất; đồng thời tạo điều kiện cho doang nhiệp tiếp xúc với các đối tác, kêu gọi sự hợp tác, phát triển thị trường trong và ngoài nước.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49568562
Số người đang truy cập: 155