Thông tin đối ngoại

Quyết định số 914/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ...
Tue, 29/11/2016 17:00 | GMT +7
Quyết định số 914/QĐ-TTg Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

File đính kèm : Quyết định số 914/QĐ-TTg


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41485419
Số người đang truy cập: 49