Thông tin đối ngoại

Quyết định số 3244/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ...
Tue, 29/11/2016 17:00 | GMT +7
Quyết định số 3244/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện " Quy hoạch phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".

File đính kèm : Quyết định số 3244/QĐ-UBND


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40619641
Số người đang truy cập: 63