Thông tin đối ngoại

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp đổi Giấy phép lái xe và cấp phép liên vận Việt - Lào theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải
Wed, 16/11/2016 10:00 | GMT +7
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp đổi Giấy phép lái xe và cấp phép liên vận Việt - Lào theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải

Quyết định này quy định hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết, phí và lệ phí của các lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải. Thời gian giải quyết hồ sơ công việc trong Quy định này là thời gian làm việc liên tục theo quy định của nhà nước (không kể ngày nghỉ theo quy định) và được xác định kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, công dân.

Quyết định quy định hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết, phí và lệ phí 2 lĩnh vực thực hiện theo cơ chế một cửa gồm: Lĩnh vực cấp, đổi Giấy phép lái xe; Lĩnh vực cấp phép liên vận Việt Nam - Lào.

Trong đó lĩnh vực cấp, đổi Giấy phép lái xe có các thủ tục sau: Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải quản lý đối với người có Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn; Thủ tục Cấp lại Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải quản lý đối với người có Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng từ 01 năm trở lên kể từ ngày hết hạn; Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải quản lý bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc; Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải quản lý bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc; Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý bị mất lần thứ nhất quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc; Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý bị mất lần thứ hai trở lên trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lần thứ nhất; Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe do Sở Giao thông vận tải quản lý bị mất lần thứ ba trở lên trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho Giấy phép lần thứ hai; Thủ tục lập lại hồ sơ gốc Giấy phép lái xe; Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp; Thủ tục đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp; Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp trước ngày 01 tháng 8 năm 1995; Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp từ ngày 01 tháng 8 năm 1995; Thủ tục đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài; Thủ tục đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch lái xe vào Việt Nam; Thủ tục cấp Giấy phép lái xe quốc tế; Thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế.

Lĩnh vực cấp phép liên vận Việt Nam – Lào gồm các thủ tục: Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải); Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào (Đối với phương tiện phi thương mại và phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào).

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40619499
Số người đang truy cập: 37