Thông tin đối ngoại

Phát triển du lịch huyện Mường La giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025
Thu, 07/09/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 19/7/2017, HĐND huyện Mường La đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về phát triển du lịch huyện Mường La giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Với mục tiêu phát triển du lịch Mường La trở thành một ngành kinh tế của huyện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của cảnh quan thiên nhiên, văn hóa gắn với phát huy, bảo tồn các giá trị hiện có; phát triển kinh tế cùng với phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong huyện.

Trong đó huyện Mường La đặt ra các mục tiêu cụ thể về kinh tế phát triển du lịch nhằm nâng cao thu nhập của địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Doanh thu từ khách du lịch: Phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đến với Mường La năm 2020 đạt 34 tỷ đồng, năm 2025 đạt 60 tỷ đồng. Tổng số lượt khách đến năm 2020 phấn đấu đạt 170.000 lượt và đến năm 2025 phấn đấu đạt 300.000 lượt khách, trong đó khoảng 15.000 lượt khách quốc tế.

Mục tiêu về văn hóa - xã hội khai thác có hiệu quả gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc sinh sống trên địa bàn phục vụ cho phát triển du lịch; phát huy nội lực, sự đóng góp của nhân dân trong phát triển du lịch. Năm 2017, tạo việc làm cho khoảng 150 lao động, trong đó khoảng 40 lao động trực tiếp; đến năm 2020, tạo việc làm cho khoảng 300 lao động, trong đó khoảng 70 lao động trực tiếp; năm 2025 tạo việc làm cho khoảng 500 lao động, trong đó khoảng 150 lao động trực tiếp.

Về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch xây dựng các cơ sở lưu trú du lịch đạt 100 phòng và 03 hộ gia đình có buồng cho khách nghỉ vào năm 2017; đạt 120 phòng và 10 hộ gia đình có buồng cho khách nghỉ vào năm 2020 và 150 phòng và 15 hộ gia đình có buồng cho khách nghỉ vào năm 2025. Xây dựng 2 điểm du lịch và 2 điểm vui chơi giải trí trong huyện nhằm tạo diện mạo mới về cảnh quan môi trường phục vụ khách du lịch.

Phấn đấu đến năm 2020 có 3 bản và đến năm 2025 trên địa bàn huyện có 4 bản làm du lịch cộng đồng, tạo công ăn việc làm và thu nhập từ du lịch cộng đồng cho khoảng 300 lao động nông thôn; tạo điều kiện để cộng đồng có thể cung cấp dịch vụ như chỗ nghỉ, văn nghệ, hàng hóa nông sản, thủ công mỹ nghệ cho du khách...

Mục tiêu về môi trường, quốc phòng, an ninh phát triển du lịch gắn với việc tôn tạo và giữ gìn cảnh quan, phát huy giá trị tài nguyên và bảo về môi trường các điểm, tuyến, các bản du lịch cộng đồng. Kết hợp phát triển du lịch với đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Định hướng phát triển các loại hình và sản phẩm du lịch gồm: Nhóm sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí vào cuối tuần; nhóm sản phẩm tham quan danh lam thắng cảnh; nhóm sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái; Nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng; nhóm du lịch thể thao mạo hiểm, khám phá.

Định hướng tổ chức không gian phát triển du lịch hình thành 2 điểm du lịch xã Ngọc Chiến và thị trấn Ít Ong.

Hình thành 3 tuyến du lịch: Tuyến du lịch theo đường Quốc lộ 279D: Sơn La - Mường La - Chiềng Lao - Than Uyên - Sa Pa - Hà Nội (và ngược lại); tuyến du lịch theo đường tỉnh lộ 109: Mường La - Ngọc Chiến - Yên Bái - Hà Nội (và ngược lại); tuyến du lịch theo hồ thủy điện Sơn La: Sơn La - Mường La - Quỳnh Nhai - Điện Biên - Lai Châu (và ngược lại).

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 45700889
Số người đang truy cập: 67