Tin văn hoá - xã hội

Năm 2019, Sơn La sẽ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng lần thứ XIV
Thu, 06/10/2016 08:00 | GMT +7
Trong 3 ngày, từ ngày 01/10 đến ngày 03/10/2016 Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Sơn La thành lập đoàn cán bộ, nghệ nhân, diễn viên tham gia Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, tại tỉnh Lào Cai, năm 2016.

Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIII, tại tỉnh Lào Cai, năm 2016

Ngày hội năm nay với chủ đề "Các dân tộc vùng Tây Bắc đoàn kết và phát triển – Hướng tới năm du lịch quốc gia 2017". Đoàn tỉnh Sơn La do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Sơn La thành lập gồm 105 cán bộ, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, sẽ tham gia các hoạt động chính: Liên hoan nghệ thuật quần chúng; Trình diễn, giới thiệu nghi thức, sinh hoạt văn hóa truyền thống (trích đoạn Lễ hội Hoa ban của dân tộc Thái); Trình diễn trang phục dân tộc truyền thống; Diễu hành, cổ động và Dâng hương tượng đài Bác Hồ. Hoạt động thể thao: Kéo co; Tung còn; Đẩy gậy; Bắn nỏ; Tu lu; Việt dã.

Hoạt động du lịch: Trại trưng bày, giới thiệu sản phẩm văn hóa, du lịch; Giới thiệu không gian văn hóa và chào bán các mặt hàng lưu niệm đặc trưng của bản du lịch cộng đồng; Không gian triển lãm, trưng bày, giới thiệu ảnh nghệ thuật về con người và tiềm năng Tây Bắc trong quá trình hội nhập và phát triển.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIII năm 2016 là một hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và di sản văn hóa các dân tộc trong vùng. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc về ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn công tác phát triển văn hóa, thể thao và du lịch với những mục tiêu kinh tế - xã hội. Quy mô tổ chức gồm 8 tỉnh, trong đó 06 tỉnh vùng Tây Bắc: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái và 02 tỉnh Phú Thọ, Hà Giang. Sự kiện đã đem lại hiệu quả về phát triển du lịch cho các địa phương trong vùng.

Kết thúc Ngày hội, Ban Tổ chức đã trao chuyển Cờ đăng cai Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XIV, năm 2019 cho tỉnh Sơn La.

Hoàng Yến


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40699855
Số người đang truy cập: 50