Thông tin đối ngoại

Kết quả thực hiện Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng 9 tháng đầu năm 2016
Fri, 14/10/2016 17:00 | GMT +7
Với nhiệm vụ khai thác hợp lý tiềm năng du lịch các địa phương và thúc đẩy tăng trưởng du lịch của 8 tỉnh Tây bắc mở rộng, 9 tháng đầu năm, Nhóm hợp tác phát triển du 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển du lịch tại các địa phương.

Trong công tác phát triển sản phẩm du lịch, các tỉnh đã tập trung vào xây dựng các điểm du lịch cộng đồng và phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của từng tỉnh; các tỉnh có biên giới đẩy mạnh kết nối hoạt động du lịch khu vực với các tỉnh vùng tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và Lào; xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với đặc trưng của các tỉnh, nhiều lễ hội đặc sắc của các tỉnh được phục dựng, tổ chức; tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch. Công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch của các tỉnh được trú trọng, 9 tháng đầu năm, 8 tỉnh Tây bắc mổ rộng đã tổ chức được 20 khóa tập huấn nâng cao chất lượng nguồn lực du lịch địa phương cho hơn 700 lượt người. Hoạt động hợp tác của các tỉnh trong khu vực ngày càng có chiều sâu, các tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hợp tác, các hoạt động tổ chức tại các tỉnh đều thu hút sự tham gia của các tỉnh trong nhóm. Hình ảnh du lịch Tây Bắc và chương trình hợp tác phát triển du lịch của khu vực đã được nhiều người biết đến thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến và tham gia các hội chợ du lịch quốc tế.

3 tháng cuối năm 2016, 8 tỉnh Tây Bắc tập trung khảo sát và đánh giá tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng; xúc tiến thành lập nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch các địa phương và tổ chức ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa các Hiệp hội Du lịch; tiếp tục hoàn thiện tổ chức quản lý điểm đến các địa phương, quan tâm đầu tư xây dựng phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của từng tỉnh; thiết kế, sản xuất các mặt hàng lưu niệm phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2017 - Tây Bắc - Lào Cai; xây dựng và phát hành ấn phẩm, tổ chức các hoạt động quảng bá cho năm du lịch quốc gia 2017.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40619566
Số người đang truy cập: 67