Thông tin đối ngoại

Kết quả công tác đối ngoại tỉnh Sơn La năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018
Thu, 03/05/2018 09:00 | GMT +7
Trong năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018 hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh Sơn La tiếp tục được triển khai đồng bộ, địa bàn và đối tượng của công tác thông tin đối ngoại ngày càng được mở rộng, có nhiều kênh thông tin, quảng bá hình ảnh con người và đa dạng bản sắc dân tộc Sơn La.

Các đoàn công tác của 2 nước Việt Nam và Lào thường xuyên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm

Trong năm 2017 và 4 tháng đầu năm 2018, tỉnh ta đã tăng cường công tác thông tin đối ngoại và ngoại giao văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng lợi thế của tỉnh, thu hút đầu tư, tranh thủ nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển và hội nhập; mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế; duy trì củng cố mối quan hệ láng giềng hữu nghị với nước CHDCND Lào, đặc biệt là các hoạt động xúc tiến đầu tư; trao đổi thương mại, duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện; thực hiện nghiêm túc nội dung các Biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào; phối hợp bảo vệ đường biên, mốc giới Việt – Lào. Công tác đoàn ra đoàn vào toàn của tỉnh đã đón tiếp và làm việc với 266 đoàn với 2.024 lượt khách quốc tế; trong đó có 14 đoàn với 176 lượt khách đến từ nước CHDCND Lào. Tỉnh đã cử 112 đoàn với 627 lượt cán bộ đi công tác tại các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới trong đó có 59 đoàn với 457 lượt cán bộ đi công tác tại nước CHDCND Lào.

Triển khai thực hiện nội dung hỗ trợ đối vói các tỉnh Bắc Lào xây dựng các công trình, trường học, hỗ trợ trang thiết bị văn phòng với tổng kinh phí: 12.150.000.000 đồng. Về giáo dục và đào tạo trên cơ sở nội dung hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Sơn La với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Sơn La đã mở 03 lóp Bồi dưỡng tiếng Việt bằng nguồn ngân sách của tỉnh cho 113 cán bộ của các cơ quan đoàn thể, chính quyền và lực lượng công an, quân đội của 08 tỉnh Bắc Lào; tiếp nhận 256 lưu học sinh sang học tập tại tỉnh; tiếp nhận 55 chỉ tiêu đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành Trung cấp Y tế cho cán bộ ngành công an và lực lượng quân đội của 9 tỉnh Bắc Lào bằng nguồn ngân sách của tỉnh. Trong tháng 5 năm 2018, tỉnh sẽ tiếp tục khai mạc lớp đào tạo tiếng Việt cho cán bộ các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền và chiến sỹ lực lượng vũ trang 9 tỉnh của nước CHDCND Lào.

8 tháng cuối năm 2018, để hoạt động thông tin đối ngoại đạt hiệu quả tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về những tiềm năng phát triển, hợp tác và những chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc Sơn La đến với bạn bè quốc tế cũng như các đối tác trong và ngoài nước. Làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng tư tưởng đối với các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn trong việc thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác với các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và vùng lãnh thổ có mối quan hệ truyền thống với tỉnh Sơn La. Khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế của tỉnh Sơn La, nước bạn Lào và các nước, tăng cường phối hợp với các tỉnh Bắc Lào đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân chấp hành nghiêm túc Hiệp định quy chế biên giới Việt – Lào, quy chế khu vực biên giới đất liền; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51870125
Số người đang truy cập: 53