Tin văn hoá - xã hội

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động của Chính phủ về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Wed, 29/11/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 28/11/2017, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành.

Tại điểm cầu Sơn La, đồng Chí Phạm Văn Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị với sự tham gia của các sở, ban, ngành liên quan.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sơn La

Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2020, ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại. Thu hút được 17 – 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế. 82 triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ USD giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỉ USD; tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp.

Đến năm 2030, phấn đấu đưa du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Tại Sơn La, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình số 12-CTr/TU ngày 02/8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 07/11/2017 triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra 8 nội dung cơ bản cần thực hiện để triển khai chương trình hành động đó là: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; cơ cấu lại ngành du lịch; hoàn thiện thể chế, chính sách; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành Du lịch; tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch./.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49553526
Số người đang truy cập: 111