Thông tin đối ngoại

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020
Thu, 02/11/2017 10:00 | GMT +7
Ngày 01/11/2017, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020. Đồng chí Phạm Văn Thủy Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu các huyện.

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020

Thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quan tâm phối hợp tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các đơn vị. Địa bàn và đối tượng của công tác thông tin đối ngoại ngày càng được mở rộng, có nhiều kênh thông tin, quảng bá hình ảnh con người và đa dạng bản sắc các dân tộc Sơn La. Tỉnh Sơn La đã và đang triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo tinh thần chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. Các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào thực chất, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực vào việc giữ gìn ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao hình ảnh và vị thế của tỉnh Sơn La trong nước và quốc tế.

Tỉnh đã ban hành Chương trình hành động về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 và kế hoạch công tác thông tin đối ngoại hàng năm; bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh của tỉnh Sơn La thông qua các hội chợ, triển lãm; xây dựng ấn phẩm thông tin đối ngoại giới thiệu về tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và phóng viên nước ngoài thông tn về Việt Nam; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; tăng cường tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ…. Với các hoạt động cụ thể như tổ chức các hoạt động nhân kỳ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác; chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trong "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017"…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận của các ngành, các huyện về công tác thông tin đối ngoại. Đồng thời đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong đó tập trung vào vai trò của thông tin đối ngoại đối với việc thu hút đầu tư; quảng bá hình ảnh của tỉnh Sơn La; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh những cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh tại Sơn La.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác thông tin đối ngoại. Đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại năm 2018 và các năm tiếp theo bảo đảm tính khoa học và hiệu quả cao. Yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các nhóm nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch của Chính phủ về thông tin đối ngoại; củng cố, mở rộng các quan hệ hợp tác nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế, tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế của tỉnh, nước bạn Lào và các nước tăng cường trao đổi buôn bán hàng hóa và xuất khẩu; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về đối ngoại; ….

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51827387
Số người đang truy cập: 98