Thông tin đối ngoại

Đoàn công tác Sở Công Thương tỉnh U Đôm Xay nước nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Tue, 19/09/2017 14:00 | GMT +7
Thực hiện Công văn số 5599/SCT.HP ngày 24.8.2017 của Sở Công Thương tỉnh U Đôm Xay nước nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sang thăm và làm việc với Sở Công Thương tỉnh Sơn La.

Ngày 11/9/2017 Đoàn công tác Sở Công Thương tỉnh U Đôm Xay nước nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã đến thăm và làm việc tại Sở Công Thương tỉnh Sơn La

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh và kết quả đã đạt được trong việc thực hiện công tác Công Thương trong năm 2016 - 2017; đồng thời đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Biên bản làm việc hai bên./.

Sở Công thương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44300121
Số người đang truy cập: 75