Cải cách hành chính

Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ làm việc với tỉnh Sơn La
Thu, 17/11/2016 10:00 | GMT +7
Ngày 15/11/2016, Đoàn Công tác của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Sơn La về tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ làm trưởng đoàn công tác, làm việc với đoàn về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Lò Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ phát biểu

Theo báo cáo toàn tỉnh đã hoàn thành 100% mục tiêu thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Cụ thể, tính đến ngày 11/11/2016, 100% sở, ngành và các huyện, thành phố, 204/204 xã, phường, thị trấn đã thực hiện cơ chế một cửa trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Đến nay, bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết được 477.367 lượt hồ sơ hành chính các loại.

Riêng đối với việc áp dụng mô hình một cửa hiện đại, tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Quyết định số 3170/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án tổng thể Tổ chức mô hình một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La.

Toàn tỉnh đã có thêm 6 huyện đưa mô hình một cửa hiện đại vào hoạt động. Đến nay, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường; 11/12 huyện, thành phố (huyện Vân Hồ sẽ triển khai đi vào hoạt động Quý I/2017), phường Chiềng Lề thành phố Sơn La đã áp dụng mô hình một cửa hiện đại vào hoạt động và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

Việc áp dụng mô hình một cửa hiện đại đã nâng cao chất lương hồ sơ hành chính, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng; khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết giúp cho lãnh đạo, người dân theo dõi và kiểm soát tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo tính công khai về quy trình, thủ tục, lệ phí, thời gian, tiến độ. Theo đó, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được kịp thời cập nhật, báo cáo thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính được tổ chức, công dân đồng tình đánh giá cao. Hướng tới mục tiêu từ năm 2016 chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong nhóm các tỉnh trung bình và đến năm 2020 xếp ở mức khá trong các tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Chính phủ đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh Sơn La. Đồng chí đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luât. Tỉnh Sơn La cần tiếp tục triển khai đề án mở rộng áp dụng mô hình bộ phận một cửa hiện đại đối với các sở, ngành; thí điểm ứng dụng phần mềm một cửa liên thông từ UBND huyện, thành phố đến các phường, thị trấn và một số trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; từ đó sử dụng có hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý văn bản trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Lò Minh Hùng tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, đồng thời tỉnh Sơn La cũng đề xuất Bộ Nội vụ sớm có sơ kết, đánh giá chính thức về mô hình Trung tâm Hành chính công đang thực hiện tại một số địa phương để có chỉ đạo, hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện làm cơ sở để các địa phương, trong đó có tỉnh Sơn La được sớm triển khai thực hiện thống nhất.

Trước đó, UBND tỉnh bàn hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016 đề ra 8 nhiệm vụ lớn, 42 nhiệm vụ cụ thể. Về nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện Kế hoạch, đến 30/6/2016, 18 sở, ngành và 12 huyện, thành phố đã thực hiện công tác tự kiểm tra và báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2015 với UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41450662
Số người đang truy cập: 43