Thông tin đấu thầu

Thông báo số 62/TB-ĐGTB thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị 2-9 mở rộng và khu đô thị bản Phố, xã Huy Bắc, huyện Phù Yên (lần thứ 3 năm 2018)
Thu, 08/11/2018 14:00 | GMT +7

Thông báo số 62/TB-ĐGTB.pdf


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51608377
Số người đang truy cập: 159