Thông tin đấu thầu

Thông báo số 23/TB-CTTNHH ngày 06/7/2018 của Công ty TNHH Một thành viên đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La
Tue, 17/07/2018 14:00 | GMT +7
Công khai đấu giá quyền sử dụng 06 thửa đất tại khu Trung tâm Hành chính huyện Vân Hồ, tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (đợt 3) năm 2018

File dinh kem:Thong bao so 23.pdf


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 50035142
Số người đang truy cập: 174