Thông tin đấu thầu

Thông báo số 101/2018/TB-ĐGLV Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu đất trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (đợt 5 năm 2018)
Fri, 23/11/2018 16:00 | GMT +7
Thông báo số 101/2018/TB-ĐGLV Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu đất trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (đợt 5 năm 2018).

File đính kèm: /Thong bao so 101/2018/TB-ĐGLV.pdf


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51855537
Số người đang truy cập: 50