Tin tức trong tỉnh

Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất ở 38 thửa đất khu khu quy hoạch lô số 4B - dọc suối Nậm La
Fri, 21/12/2018 13:00 | GMT +7
Thông báo công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Quyền sử dụng đất ở 38 thửa đất khu khu quy hoạch lô số 4B - dọc suối Nậm La.

File đính kèm: Thong bao so 617/TB-UBND.pdf


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51855259
Số người đang truy cập: 56