Thông tin đấu thầu

Thông báo công khai đấu giá quyền sử dụng 14 thửa đất tại khu dân cư giáp khu giao đất đợt 4, mặt đường 9,5m...
Mon, 21/05/2018 08:00 | GMT +7
Thông báo công khai đấu giá quyền sử dụng 14 thửa đất tại khu dân cư giáp khu giao đất đợt 4, mặt đường 9,5m...

File đính kèm: Thông báo đấu giá.pdf


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51826778
Số người đang truy cập: 27