Thông tin đấu thầu

Quyết định số 69/QĐ-STTTT về việc gia hạn thời gian bán HSMT và điều chỉnh thời gian đóng mở thầu gói thầu: Thuê dịch vụ truyền hình trực tuyến
Tue, 24/04/2018 13:00 | GMT +7
Quyết định số 69/QĐ-STTTT về việc gia hạn thời gian bán HSMT và điều chỉnh thời gian đóng mở thầu gói thầu: Thuê dịch vụ truyền hình trực tuyến

File đính kèm: /Quyết định số 69/QĐ-STTTT.pdf


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44406481
Số người đang truy cập: 97