Thông tin đấu thầu

Quyết định số 2278/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế năm 2018
Wed, 19/09/2018 15:00 | GMT +7
Quyết định số 2278/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư y tế năm 2018.

File đính kèm: Quyết định số 2278/QĐ-UBND.pdf


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49690185
Số người đang truy cập: 111