Thông báo

Thông báo Kết quả xét tặng Danh hiệu “Nghệ sỹ nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ 9, năm 2018
Mon, 19/03/2018 14:00 | GMT +7

Danh sách các cá nhân được Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lần thứ 9 - năm 2018

STT

Họ và tên

Chức vụ, nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ %

1

Ông Nguyễn Trung Hưng

Đội trưởng Đội múa, Biên đạo Múa – Nhà hát Ca Múa Nhạc

11/11

100%

2

Bà Hà Thị Lĩnh

Diễn viên Múa – Nhà hát Ca Múa Nhạc

11/11

100%

3

Bà Lò Thị Thu

Diễn viên Múa – Nhà hát Ca Múa Nhạc

11/11

100%

4

Ông Trần Minh Hải

Diễn viên Múa – Nhà hát Ca Múa Nhạc

11/11

100%

5

Ông Lò Hải Nam

Đội phó Đội Tuyên truyền Lưu động – Trung tâm Văn hóa tỉnh

11/11

100%


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49943366
Số người đang truy cập: 88