Thông báo

Thông báo số 199/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh...
Thông báo | 08-06-2017
Thông báo số 199/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về Cải cách hành chính tại cuộc họp đánh giá sơ kết kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC 6 tháng đầu năm,...
Thông báo số 183/TB-VPUB Kết quả phiên họp thứ 12 của UBND tỉnh khóa XIV
Thông báo | 02-06-2017
Thông báo số 183/TB-VPUB Kết quả phiên họp thứ 12 của UBND tỉnh khóa XIV.
Thông báo số 186/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, khánh tiết, Ban tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La 2017
Thông báo | 02-06-2017
Thông báo số 186/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, khánh tiết, Ban tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La 2017.
Thông báo số 760/TB-SGTVT Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
Thông báo | 18-05-2017
Thông báo số 760/TB-SGTVT Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.
Thông báo số 147/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng Trung tâm hành chính công
Thông báo | 18-05-2017
Thông báo số 147/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng Trung tâm hành chính công.
Thông báo số 152/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chỉ tịch UBND tỉnh về việc rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
Thông báo | 18-05-2017
Thông báo số 152/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chỉ tịch UBND tỉnh về việc rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).
Thông báo số 139/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tăng cường thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017
Thông báo | 18-05-2017
Thông báo số 139/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tăng cường thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017.
Thông báo số 946/TB-SVHTTDL Về việc tham gia xây dựng kịch bản nghệ thuật, thiết kế sân khấu tổ chức 02 sự kiện Lễ khai mạc ngày hội giao lưu văn hóa...
Thông báo | 18-05-2017
Thông báo số 946/TB-SVHTTDL Về việc tham gia xây dựng kịch bản nghệ thuật, thiết kế sân khấu tổ chức 02 sự kiện Lễ khai mạc ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, năm 2017 và Lễ khánh thành Di tích...
Thông báo số 133/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về Triển khai xây dựng Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La ( Thông báo lần 5)
Thông báo | 17-05-2017
Thông báo số 133/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về Triển khai xây dựng Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La ( Thông báo lần 5).
Thông báo số 26/TB-UBND Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
Thông báo | 17-05-2017
Thông báo số 26/TB-UBND Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.
Thông báo số 123/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh về quy trình, thời gian tiếp nhận, xử lý, trình Uỷ ban nhân dân...
Thông báo | 09-05-2017
Thông báo số 123/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh về quy trình, thời gian tiếp nhận, xử lý, trình Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các công việc theo thẩm quyền tại Văn phòng Ủy ban nhân dân...
Thông báo số 99/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai xây dựng Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La ( lần 3)
Thông báo | 05-05-2017
Thông báo số 99/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai xây dựng Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La ( lần 3).
Thông báo số 02/TBLTHC Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Tiểu ban Tài chính, Lễ tân, Hậu cần phục vụ các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'
Thông báo | 05-05-2017
Thông báo số 02/TBLTHC Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Tiểu ban Tài chính, Lễ tân, Hậu cần phục vụ các hoạt động ' Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào'.
Thông báo Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại...
Thông báo | 04-05-2017
Thông báo Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016,...
Thông báo Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2017
Hoạt động của DN | 04-05-2017
Thông báo Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2017.
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai xây dựng Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La ( lần 4)
Thông báo | 04-05-2017
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai xây dựng Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La ( lần 4).
Thông báo Kết quả phiên họp thứ 11 của UBND tỉnh khóa XIV
Thông báo | 04-05-2017
Thông báo Kết quả phiên họp thứ 11 của UBND tỉnh khóa XIV.
Thông báo kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo về KVPT tỉnh về Hội nghị sơ kết một năm hoạt động của BCĐ...
Thông báo | 04-05-2017
Thông báo kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo về KVPT tỉnh về Hội nghị sơ kết một năm hoạt động của BCĐ về KVPT tỉnh và giao nhiệm vụ diễn tập KVPT năm 2017.
Thông báo Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai các giải pháp năng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI)...
Thông báo | 25-04-2017
Thông báo Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai các giải pháp năng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ( PAPI) và chỉ số cải cách hành...
Thông báo số 79/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai các dự án đầu tư của Tập đoàn TH trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thông báo | 20-04-2017
Thông báo số 79/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai các dự án đầu tư của Tập đoàn TH trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Hiển thị 1 - 20 of 43 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 3

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 33022465
Số người đang truy cập: 40