Thông báo

Thông báo số 55/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo lĩnh vực Y tế
Thông báo | 20-03-2017
Thông báo số 55/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo lĩnh vực Y tế.
Thông báo số 02/TB-BCĐ Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tại buổi làm việc về báo cáo kết quả ...
Thông báo | 15-03-2017
Thông báo số 02/TB-BCĐ Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tại buổi làm việc về báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước,...
Thông báo số 48/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Tổ công tác...
Thông báo | 15-03-2017
Thông báo số 48/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Dự án cấp điện nông thôn, ngày 28/02/2017.
Thông báo số 84/TB-TTHĐND Định hướng công tác tuyên truyền về kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Thông báo | 15-03-2017
Thông báo số 84/TB-TTHĐND Định hướng công tác tuyên truyền về kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thông báo số 43/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017
Thông báo | 08-03-2017
Thông báo số 43/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017.
Thông báo số 01/TB-HĐ Danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu ' Nhà giáo ưu tú' lần thứ 14 năm 2017 và tổ chức thăm dò dư luận
Thông báo | 07-03-2017
Thông báo số 01/TB-HĐ Danh sách các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu ' Nhà giáo ưu tú' lần thứ 14 năm 2017 và tổ chức thăm dò dư luận.
Thông báo số 242/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại ...
Thông báo | 17-02-2017
Thông báo số 242/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2017.
Thông báo số 19/TB-VPUB Kết quả phiên họp thứ 8 của UBND tỉnh khóa XIV
Thông báo | 08-02-2017
Thông báo số 19/TB-VPUB Kết quả phiên họp thứ 8 của UBND tỉnh khóa XIV.
Thông báo số 02/TBVPUB Kết quả phiên họp thứ 7 UBND tỉnh khóa XIV
Thông báo | 10-01-2017
Thông báo số 02/TBVPUB Kết quả phiên họp thứ 7 UBND tỉnh khóa XIV.
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh về Cải cách hành chính tại Hội nghị tổng kết ...
Thông báo | 04-01-2017
Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh về Cải cách hành chính tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính công tác Nội vụ năm 2016.
Thông báo số 122/TB-BTT Kết luận của đồng chí Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Ban ATGT tỉnh tại cuộc họp Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh về triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2016
Thông báo | 01-11-2016
Thông báo số 122/TB-BTT Kết luận của đồng chí Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Ban ATGT tỉnh tại cuộc họp Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh về triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2016.
Thông báo số 134/TB-VPUBND Kết quả phiên họp thứ 4 của UBND tỉnh khóa XIV
Văn bản chỉ đạo | 09-10-2016
Thông báo số 134/TB-VPUBND Kết quả phiên họp thứ 4 của UBND tỉnh khóa XIV.
Thông báo Kết quả phiên họp thứ năm của UBND tỉnh khóa XIV
Thông báo | 31-10-2016
Thông báo Kết quả phiên họp thứ năm của UBND tỉnh khóa XIV
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016
Thông báo | 24-10-2016
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban trực tuyến công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công năm 2016
Thông báo Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị Tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo
Thông báo | 21-10-2016
Thông báo Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị Tổng kết 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo
Thông báo Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát chuẩn bị các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh khóa XIV
Thông báo | 11-10-2016
Thông báo Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát chuẩn bị các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ ba của HĐND tỉnh khóa XIV
Thông báo số 132/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết 10 năm (2006 - 2016) ...
Văn bản chỉ đạo | 06-10-2016
Thông báo số 132/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tổng kết 10 năm (2006 - 2016) công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ...
Thông báo kết quả cuộc họp hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu " Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"
Thông báo | 27-09-2016
Thông báo kết quả cuộc họp hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu " Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"
Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết một số nội dung theo thông tin báo chí đưa tin liên quan đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh.
Thông báo | 22-09-2016
Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết một số nội dung theo thông tin báo chí đưa tin liên quan đến Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh.

THÔNG TIN CẢI CÁCH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 30676722
Số người đang truy cập: 99