Thông báo

Thông báo số 419/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về xử lý các cơ sở sơ chế, chế biến cà phê gây ô nhiễm môi trường tại các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, thành phố Sơn La
Thông báo | 29-11-2017
Thông báo số 419/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về xử lý các cơ sở sơ chế, chế biến cà phê gây ô nhiễm môi trường tại các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, thành phố Sơn La.
Thông báo số 411/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2017, kế hoạch năm 2018
Thông báo | 28-11-2017
Thông báo số 411/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2017, kế hoạch năm 2018.
Thông báo số 395/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn 02 huyện Quỳnh Nhai và Mộc Châu
Thông báo | 15-11-2017
Thông báo số 395/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn 02 huyện Quỳnh Nhai và Mộc Châu.
Thông báo số 392/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác tại buổi làm việc với Tổ công tác và Thủ trưởng các trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La
Thông báo | 10-11-2017
Thông báo số 392/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác tại buổi làm việc với Tổ công tác và Thủ trưởng các trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Thông báo số 388/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, Phù Yên về khắc phục hậu quả mưa lũ do cơn bão số 10 năm 2017
Thông báo | 08-11-2017
Thông báo số 388/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, Phù Yên về khắc phục hậu quả mưa lũ do cơn bão số 10 năm 2017.
Thông báo số 390/TB-VPUB Kế luận của đồng chí Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về xử lý sự cố ô nhiễm nguồn nước hang Thẳm Tát Tòng - Nhà máy nước Chiềng An - thành phố Sơn La
Thông báo | 07-11-2017
Thông báo số 390/TB-VPUB Kế luận của đồng chí Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về xử lý sự cố ô nhiễm nguồn nước hang Thẳm Tát Tòng - Nhà máy nước Chiềng An - thành phố Sơn La.
Thông báo số 725/TB-STNMT Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Thông báo | 07-11-2017
Thông báo số 725/TB-STNMT Về việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.
Thông báo số 384/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với huyện Mường La về công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện
Thông báo | 02-11-2017
Thông báo số 384/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với huyện Mường La về công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện.
Thông báo số 365/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về phương án cấp điện, cấp nước, thoát nước và đầu tư hạ tầng cho một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Thông báo | 17-10-2017
Thông báo số 365/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về phương án cấp điện, cấp nước, thoát nước và đầu tư hạ tầng cho một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Thông báo số 364/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với huyện Phù Yên về công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh
Thông báo | 17-10-2017
Thông báo số 364/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với huyện Phù Yên về công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.
Thông báo kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017
Thông báo | 04-10-2017
Thông báo kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính quý III, nhiệm vụ trọng...
Thông báo về việc tuyển chọn chức danh Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La Thông báo về việc chấn chỉnh sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ Thông báo thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017
Thông báo | 21-09-2017
Căn cứ Kế hoạch số 2538/KH-VPQH ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng Quốc hội ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017, Văn phòng Quốc hội thông báo tuyển dụng công chức cụ thể như sau:
Thông báo số 323/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị rà soát, tháo gỡ khó khăn, triển khai các dự án đã trao quyết định chủ trương đầu tư...
Thông báo | 06-09-2017
Thông báo số 323/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị rà soát, tháo gỡ khó khăn, triển khai các dự án đã trao quyết định chủ trương đầu tư, ký biên bản ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu...
Thông báo số 303/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp quý III năm 2017
Thông báo | 28-08-2017
Thông báo số 303/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp quý III năm 2017.
Thông báo số 302/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Mường La
Thông báo | 25-08-2017
Thông báo số 302/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Mường La.
Thông báo số 301/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Mường La về khôi phục sản xuất cho nhân dân sau lũ
Thông báo | 25-08-2017
Thông báo số 301/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Mường La về khôi phục sản xuất cho nhân dân sau lũ.
Thông báo số 296/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mường La
Thông báo | 15-08-2017
Thông báo số 296/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mường La.
Thông báo số 258/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh...
Thông báo | 12-07-2017
Thông báo số 258/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp khắc phục sự cố thiên tai gây tắc đường Quốc lộ...
Hiển thị 1 - 20 of 66 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 4

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 37192972
Số người đang truy cập: 60