Thông báo

Thông báo số 365/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về phương án cấp điện, cấp nước, thoát nước và đầu tư hạ tầng cho một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Thông báo | 17-10-2017
Thông báo số 365/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về phương án cấp điện, cấp nước, thoát nước và đầu tư hạ tầng cho một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Thông báo số 364/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với huyện Phù Yên về công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh
Thông báo | 17-10-2017
Thông báo số 364/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với huyện Phù Yên về công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.
Thông báo kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017
Thông báo | 04-10-2017
Thông báo kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính quý III, nhiệm vụ trọng...
Thông báo về việc tuyển chọn chức danh Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm Sơn La Thông báo về việc chấn chỉnh sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ Thông báo thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017
Thông báo | 21-09-2017
Căn cứ Kế hoạch số 2538/KH-VPQH ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng Quốc hội ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017, Văn phòng Quốc hội thông báo tuyển dụng công chức cụ thể như sau:
Thông báo số 323/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị rà soát, tháo gỡ khó khăn, triển khai các dự án đã trao quyết định chủ trương đầu tư...
Thông báo | 06-09-2017
Thông báo số 323/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị rà soát, tháo gỡ khó khăn, triển khai các dự án đã trao quyết định chủ trương đầu tư, ký biên bản ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu...
Thông báo số 303/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp quý III năm 2017
Thông báo | 28-08-2017
Thông báo số 303/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp quý III năm 2017.
Thông báo số 302/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Mường La
Thông báo | 25-08-2017
Thông báo số 302/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Mường La.
Thông báo số 301/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Mường La về khôi phục sản xuất cho nhân dân sau lũ
Thông báo | 25-08-2017
Thông báo số 301/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Mường La về khôi phục sản xuất cho nhân dân sau lũ.
Thông báo số 296/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mường La
Thông báo | 15-08-2017
Thông báo số 296/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Mường La.
Thông báo số 258/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh...
Thông báo | 12-07-2017
Thông báo số 258/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp khắc phục sự cố thiên tai gây tắc đường Quốc lộ...
Thông báo số 242/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng giải thể các công ty lâm nghiệp tỉnh Sơn La...
Thông báo | 07-07-2017
Thông báo số 242/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng giải thể các công ty lâm nghiệp tỉnh Sơn La trong cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giải thể Công ty TNHH Nhà nước một thành viên...
Thông báo số 238/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với huyện Mai Sơn và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh
Thông báo | 07-07-2017
Thông báo số 238/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với huyện Mai Sơn và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.
Thông báo số 26/TB-UBND Về việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La
Thông báo | 30-06-2017
Thông báo số 26/TB-UBND Về việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La.
Thông báo số 199/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh...
Thông báo | 08-06-2017
Thông báo số 199/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về Cải cách hành chính tại cuộc họp đánh giá sơ kết kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC 6 tháng đầu năm,...
Thông báo số 183/TB-VPUB Kết quả phiên họp thứ 12 của UBND tỉnh khóa XIV
Thông báo | 02-06-2017
Thông báo số 183/TB-VPUB Kết quả phiên họp thứ 12 của UBND tỉnh khóa XIV.
Thông báo số 186/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, khánh tiết, Ban tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La 2017
Thông báo | 02-06-2017
Thông báo số 186/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, khánh tiết, Ban tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La 2017.
Thông báo số 760/TB-SGTVT Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La
Thông báo | 18-05-2017
Thông báo số 760/TB-SGTVT Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.
Thông báo số 147/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng Trung tâm hành chính công
Thông báo | 18-05-2017
Thông báo số 147/TB-VPUB Kết luận của đồng chí Cầm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng Trung tâm hành chính công.
Hiển thị 1 - 20 of 58 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 20
của 3

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 35586191
Số người đang truy cập: 76