TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Động thực vật trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tài nguyên thiên nhiên | 04-05-2012
Rừng Sơn La có nhiều nguồn gen động thực vật quí hiếm và các khu rừng đặc dụng có giá trị nghiên cứu khoa học như Sốp Cộp, Xuân Nha (Mộc Châu), Tà Xùa (Bắc Yên), Co Pia (Thuận Châu).
Tài nguyên đất đai
Tài nguyên thiên nhiên | 04-05-2012
Số liệu thống kê đất đai (2009):
Tài nguyên nước
Tài nguyên thiên nhiên | 04-05-2012
Tài nguyên nước mặt của toàn tỉnh Sơn La hàng năm vào khoảng 19 tỷ m3 chủ yếu từ nguồn nước mưa tích trữ vào hai hệ thống sông chính là:

DANH MỤC THÔNG TIN