TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Thanh long ruột đỏ
Giới thiệu Sơn La | 15-08-2018
Được trồng chủ yếu ở Mai Sơn, Mường La, Thành phố Sơn La.
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Chanh leo
Giới thiệu Sơn La | 15-08-2018
Hiện toàn tỉnh có 1.500ha Chanh leo, được trồng tập trung ở Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu, Thuận Châu, Mai Sơn.
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Na Mai Sơn
Giới thiệu Sơn La | 15-08-2018
Diện tích trồng Na trên địa bàn huyện Mai Sơn khoảng 200ha, chủ yếu trồng tập trung tại thị trấn Hát Lót và xã Cò Nòi.
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Bưởi
Giới thiệu Sơn La | 15-08-2018
Diện tích Bưởi là 420ha, trồng chủ yếu ở huyện Phù Yên, Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn.
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Nhãn
Giới thiệu Sơn La | 15-08-2018
Hiện nay toàn tỉnh có 12.000ha nhãn, sản lượng năm 2018 ước đạt khoảng 62.000 tấn.
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Chè
Giới thiệu Sơn La | 15-08-2018
Cây Chè được trồng ở độ cao từ 700m-1.000m, với tổng diện tích 4.508ha.
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Mía
Tài nguyên thiên nhiên | 15-08-2018
Tổng diện tích trồng Mía đạt 8.039ha, tập trung trồng tại huyện Mai Sơn và Yên Châu đảm bảo cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy đường Sơn La công suất 4.000 tấn/ngày.
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Sắn
Giới thiệu Sơn La | 15-08-2018
Diện tích gần 32.176ha, sản lượng trên 377.000 tấn, chủ yếu trồng trên địa bàn các huyện Mai Sơn, Thuận Châu, Sông Mã, Mường La và Quỳnh Nhai.
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Chuối
Giới thiệu Sơn La | 15-08-2018
Diện tích 2.842ha, năng suất gần 11 tấn/ha, sản lượng trên 22.000 tấn.
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Mận
Giới thiệu Sơn La | 15-08-2018
Diện tích 4.054ha, trong đó 2.832ha cho sản phẩm, năng suất gần 10 tấn/ha, sản lượng trên 28.000 tấn.
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Cam
Giới thiệu Sơn La | 15-08-2018
Diện tích hiện nay toàn tỉnh có 1.049ha Cam, năng suất 6,6 tấn/ha.
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Hồng giòn Mộc Châu
Giới thiệu Sơn La | 15-08-2018
Là giống quả Hồng ngọt ăn liền, hái quả trên cây là thưởng thức được ngay.
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Xoài
Giới thiệu Sơn La | 15-08-2018
Tổng diện tích Xoài 9.000ha, được trồng tập trung ở các huyện Yên Châu, Mường La, Mai Sơn, Sông Mã.
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Táo Sơn Tra
Giới thiệu Sơn La | 15-08-2018
Tổng diện tích cây Sơn Tra 9.251ha (trong đó diện tích trồng là 8.006ha) được trồng tập trung ở các huyện Mường La, Thuận Châu, Bắc Yên. Năm 2017, tỉnh Sơn La đã xây dựng và phát triển thương hiệu chứng nhận "Táo Sơn Tra".
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Bơ sáp Mộc Châu
Giới thiệu Sơn La | 15-08-2018
Hiện nay toàn tỉnh có 1.000ha Bơ sáp, sản lượng ước đạt 5.000 tấn quả. Định hướng đến năm 2020, toàn tỉnh có 1.500ha Bơ với sản lượng ước đạt 27.900 tấn/năm.
GIỚI THIỆU NÔNG SẢN AN TOÀN TỈNH SƠN LA: Cà Phê
Giới thiệu Sơn La | 15-08-2018
Được trồng trên các sườn dốc của chân dãy núi thấp hoặc trên các chỏm đồi với độ cao từ 600m-1.200m so với mặt nước biển, thuộc vùng đất đỏ đá vôi có tầng dày và độ cao phì nhiêu khá cao.
Động thực vật trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tài nguyên thiên nhiên | 04-05-2012
Rừng Sơn La có nhiều nguồn gen động thực vật quí hiếm và các khu rừng đặc dụng có giá trị nghiên cứu khoa học như Sốp Cộp, Xuân Nha (Mộc Châu), Tà Xùa (Bắc Yên), Co Pia (Thuận Châu).
Tài nguyên đất đai
Tài nguyên thiên nhiên | 04-05-2012
Số liệu thống kê đất đai (2009):
Tài nguyên nước
Tài nguyên thiên nhiên | 04-05-2012
Tài nguyên nước mặt của toàn tỉnh Sơn La hàng năm vào khoảng 19 tỷ m3 chủ yếu từ nguồn nước mưa tích trữ vào hai hệ thống sông chính là:

DANH MỤC THÔNG TIN