Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

Tổ chức thực hiện hiệu quả Ngày pháp luật
Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật | 13-10-2015
Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các sở, ban ngành các tổ chức và các địa phương quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, đạt hiệu quả; trong đó có mô hình “Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ...
Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa 1966
Văn bản chỉ đạo | 28-09-2015
Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa 1966
Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966
Văn bản chỉ đạo | 28-09-2015
Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị 1966
Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em
Văn bản chỉ đạo | 28-09-2015
Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em
Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ 1979
Văn bản chỉ đạo | 28-09-2015
Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ 1979
Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc 1965
Văn bản chỉ đạo | 28-09-2015
Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc 1965

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39842909
Số người đang truy cập: 19