Số liệu thống kê

Số liệu thống kê
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2018
Số liệu thống kê | 08-01-2019
Kinh tế - xã hội của năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước chuyển biến tích cực với những kết quả nổi bật về tốc độ tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút khách quốc tế và đầu tư nước ngoài, nhưng còn đối mặt với nhiều...
Báo cáo số 748/BC-CTK Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018
Số liệu thống kê | 13-12-2018
Báo cáo số 748/BC-CTK Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018
Số liệu thống kê | 13-11-2018
I. SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 1. Nông nghiệp a) Trồng trọt Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ mùa. Tính đến ngày 15/10 toàn tỉnh đã thu hoạch được 15.232 tấn lúa, 387.899 tấn ngô, 338...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2018
Số liệu thống kê | 08-10-2018
Kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước chuyển biến tích cực với những kết quả nổi bật về tốc độ tăng trưởng, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút khách quốc tế và đầu tư nước ngoài, nhưng còn đối...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018
Số liệu thống kê | 28-08-2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018
Số liệu thống kê | 28-08-2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018
Tin văn hoá - xã hội | 05-07-2018
Kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng khả quan và dự báo ổn định nhưng còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như chất lượng tăng trưởng và năng...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018
Số liệu thống kê | 05-06-2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018
Số liệu thống kê | 16-05-2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2018
Số liệu thống kê | 11-04-2018
Kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước tuy có những chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng dự báo ổn định, môi trường kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài phát...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và năm 2017 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2017 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2017 BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2017 BÁO CÁO Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2017 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2017 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2017 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2017 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2017 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 năm 2017 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2016
Số liệu thống kê | 11-01-2017
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2016
Số liệu thống kê | 11-01-2017
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2016
Số liệu thống kê | 25-11-2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng quý I năm 2016
Số liệu thống kê | 24-05-2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng quý I năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 năm 2016
Số liệu thống kê | 24-05-2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 năm 2016.
Tổng hợp kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016
Số liệu thống kê | 27-10-2016
Tổng hợp kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2016
Số liệu thống kê | 03-10-2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2016
Số liệu thống kê | 09-08-2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2016
Tổng hợp kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016
Số liệu thống kê | 02-08-2016
Tổng hợp kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2016
Số liệu thống kê | 06-07-2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 năm 2015 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2016 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2016 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội năm 2015
Số liệu thống kê | 04-01-2016
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2015
Số liệu thống kê | 07-12-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2015
Số liệu thống kê | 07-12-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 năm 2015
Số liệu thống kê | 16-06-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2015
Số liệu thống kê | 07-10-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 08 năm 2015
Số liệu thống kê | 15-09-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 08 năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 năm 2015
Số liệu thống kê | 31-08-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2015
Số liệu thống kê | 22-07-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 năm 2015
Số liệu thống kê | 15-05-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 năm 2015
Số liệu thống kê | 14-04-2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 năm 2015
Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2015 Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2015
Hiển thị 1 - 50 of 88 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 50
của 2

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51855747
Số người đang truy cập: 35