Số liệu thống kê

Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng quý I năm 2016
Tue, 24/05/2016 14:00 | GMT +7

I. Sản xuất nông, lâm nghiệp

1. Sản xuất nông nghiệp

1.1 Sản xuất cây hàng năm

Cây hàng năm

Diện tích (ha)

Diện tích đã cày bừa

11.050

Mạ đã gieo

570

Diện tích đã cấy

4.990

Phát dọn nương lúa

8.520

Phát dọn nương ngô

50.120

Phát dọn nương sắn

17.270

1.2. Cây lâu năm

Cây lâu năm

Số lượng

Cà phê giống

320 nghìn cây

Chè đã gieo

10 ha

1.3. Thu hoạch, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi

Thu hoạch

Sản lượng (tấn)

Sắn

297.887

Mía

202.855

Ngô vụ mùa

8.069

Về vật nuôi: bệnh lở mồm long móng xảy ra từ ngày 25/12/2015 ở huyện Sốp Cộp, từ ngày 8/2 đến nay tình hình dịch đã ổn định không phát sinh thêm trâu, bò mắc bệnh. Đã tiêm phòng được 3.150 liều vắc xin lở mồm long móng; 1.400 liều tụ huyết trùng lợn; 1.720 liều vắc xin dịch tả lợn và 12.400 liều vắc xin gia cầm.

2. Lâm nghiệp

Toàn tỉnh đã ươm được 11.773 nghìn cây giống các loại. Gồm : thông mã vĩ 3.759 nghìn cây, bạch đàn 300 nghìn cây, sơn tra 2.974 nghìn cây, lát hoa 300 nghìn cây ; keo 20 nghìn cây…

Sản lượng gỗ khai thác trong tháng đạt 10.668 m3, củi khai thác đạt 340.990 ste. So với cùng kỳ năm trước gỗ khai thác tăng 33,4%. Củi khai thác tăng 5%.

Trong tháng xảy ra 119 vụ vi phạm lâm luật với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 232,1 triệu đồng.

3.Thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản 2561 ha. So với năm trước diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 0,1%. Sản lượng thủy sản ước đạt 1.846 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng 1.578tấn, sản lượng khai thác tăng 268 tấn.

II. Sản xuất Công nghiệp

1. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp

Quý I/ 2016

So với cùng kỳ năm truớc (%)

Chỉ số phát triển CN

Giảm 0,54

CN khai khoáng

Tăng 38,08

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

Giảm 8,75

CN chế biến, chế tạo

Giảm 1,63

CN SX và phân phối điện, nuớc, khí đốt,nước nóng, điều hòa không khí

Giảm 7,94

2. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Sản phẩm công nghiệp

So với cùng kỳ năm trước

Gạch xây

Giảm 0,7%

Đá xây dựng các loại

Tăng 41,8%

Các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên chưa phân vào đâu

Giảm 24,7%

Sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường và chất ngọt khác

Tăng 22 %

Xi măng

Giảm 5,5%

Điện sản xuất

Giảm 16,4%

Điện thương phẩm

Tăng 15,2%

Đường chưa luyện

Giảm17%

Quặng nikel

Tăng 46 %

Nước uống được

Giảm 8,8%

III. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Dự ước tổng vốn đầu tư phát triển trong qúy I/ 2016 thực hiện 2.403.563 triệu đồng, đạt 15,8% kế hoạch năm. Trong đó: Vốn nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.308.062 triệu đồng; vốn trung ương quản lý đạt 879.804 triệu đồng; vốn ngoài nhà nước 1.095.501 triệu đồng.

IV. THƯƠNG MẠI, GIÁ CẢ VÀ DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

Thành phần

Quý I /2016 (tỷ đồng)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Kinh tế NN

233,23

Giảm 9,2

Kinh tế ngoài NN

3.488,93

Tăng 14,0

0,372 (KT tập thể)

Tăng 1,9

2.149,84 (KT cá thể)

Tăng 13,4

1.338,72 (KT tư nhân)

Tăng 15,0

2. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá

Kim nghạch

So với cùng kỳ năm truớc

Xuất khẩu

Giảm 47,7%

Nhập khẩu

Giảm 45%

3. Giao thông vận tải

Loại hình

Quý I /2016

So với cùng kỳ năm trước (%)

Vận chuyển hàng hoá

1.063,5nghìn tấn

Tăng 7,5

Hàng hoá luân chuyển

120.884 nghìn tấn.km

Tăng 9,8

Doanh thu vận tải hàng hoá

361,7 tỷ đồng

Tăng 14,3

Vận chuyển hành khách

863,2 nghìn luợt người

Tăng 8,9

Luân chuyển hành khách

80.816 nghìn lượt người

Tăng 10

Doanh thu vận tải hành khách

72,4 tỷ đồng

Tăng 14,8

V. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. Thu ngân sách tại địa phương

Lĩnh vực

Quý I/2016

So với dự toán năm

Thu thuế

769.398 triệu đồng đồng

Đạt 20,2%

2. Thu chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng, tín dụng

Lĩnh vực

Tổng Quý I/2016 (tỷ đồng)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Thu tiền mặt

19.882

Tăng 16,2

Tổng chi

20.550

Tăng 16,2

Dư nợ tín dụng

20.000

Tăng 16,9

VI. GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO

1. Giáo dục và đào tạo

Trong quý ngành giáo dục chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học 2015-2016; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thi kiểm tra học kỳ, đánh giá học sinh; sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II; tổ chức Hội thi khoa học – kỹ thuật cho học sinh trung học từ ngày 09-14/1/2016 với 73 dự án thi; chỉ đạo thi Olympic tiếng Anh qua internet cấp trường và chỉ đạo thi giải toán qua internet cấp huyện, thành phố...

2. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngành y tế tiếp tục i các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa Đông Xuân tăng cường giám sát phát hiện, phòng, chống, khống chế các bệnh dịch. Trong quý I toàn tỉnh có 4.540 số ca mắc cúm, 1.650 ca tiêu chảy, 95 ca thủy đậu; ...

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân: tổng số lần khám bệnh tại cơ sở y tế là 215.718 lần/người; số bệnh nhân điều trị nội trú 25.439 người; số bệnh nhân điều trị ngoại trú (gồm cả kê đơn) là 115.129 lượt người; tổng số ngày nội trú là 175.155 ngày...

3. Văn hóa, thông tin, thể thao

Tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng , pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh như tuyên truyền về biển đảo và tình hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội …

Phục vụ chiếu phim 1.110 buổi cho 215.500 lượt người xem; Thể thao thành tích cao được duy trì, củng cố và phát triển các đội tỉnh, đội tuyển trẻ, và đội tuyển năng khiếu tại Trung tâm đào tạo và huấn luyện VĐV thể thao tỉnh.

4. Công tác phòng chống ma túy

Tính đến 15/2 có 8.140 người nghiện ma túy đang trong diện quản lý, có hồ sơ theo dõi. Trong đó 1.142 người nghiện ma túy đang được điều trị nghiện thay thế bằng Methadone tại 12 cơ sở tại các huyện, thành phố.

Như Thủy (tổng hợp)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 50032041
Số người đang truy cập: 85