Số liệu thống kê

Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014
Thu, 19/06/2014 16:18 | GMT +7

Tổng hợp tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2014

I. Sản xuất nông, lâm nghiệp (Tính đến ngày 15/5)

1. Sản xuất nông nghiệp

1.1. Sản xuất vụ đông

Địa phương

Gieo cấy lúa đông xuân (ha)

Thành phố

392

Quỳnh Nhai

527

Thuận Châu

1774

Mường La

676

Bắc Yên

360

Phù Yên

2130

Mộc Châu

460

Yên Châu

758

Mai Sơn

1063

Sốp Cộp

810

Sông Mã

1585

Vân Hồ

660

 

Cây trồng

Diện tích đã trồng (ha)

So với năm trước (%)

Lạc

824

Tăng 5,4

Ngô

151934

Tăng 0,2

Khoai lang

188

Giảm 4,6

Khoai sọ

236

Tăng 4,0

Dong riềng

2580

Giảm 32,1

Bông

436

Tăng 5,6

đậu tương

1500

Tăng 2,9

Đậu đỗ các loại

479

Giảm 4,6

Rau các loại

4358

Giảm 3,8

1.2. Thu hoạch, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi

Thu hoạch

Sản lượng ước (tấn)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Chè búp tươi

6007

Tăng 26,7

Quả xoài

446

Giảm 15,2

Vải

100

Tăng 42,9

1000

Giảm 4,4

Mận

3472

Giảm 10,2

Đào

115

Giảm 1,9

        Trong tháng xuất hiện dịch bệnh đối với một số cây trồng: Lúa đông xuân có 1510 ha bị sâu bệnh; Ngô có 2 ha bị sâu bệnh; Đậu tương có 25ha bị sâu bệnh… 

       Trong tháng xảy ra dịch bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn thành phố Sơn La và huyện Bắc Yên, số gia súc bị mắc bệnh là 26 con,không có chết do dịch bệnh; Bệnh tụ huyết trùng xảy ra ở xã Mường Chanh, Còn Nòi và Chiềng Sung huyện Mai Sơn có 8 con trâu, bò ốm đã chữa khỏi 6 con, chết 2 con…

2. Sản xuất lâm nghiệp

         Trong tháng đã chuẩn bị được 6049 nghìn cây giống các loại, trong đó thông mã vĩ 2250 nghìn cây, bạch đàn mô 740 nghìn cây, sơn tra 2115 nghìn cây, lát hoa 65 nghìn cây, vối thuốc 130 nghìn cây, ban 120 nghìn cây, xoan ta 245 nghìn cây…

Trong tháng xảy ra 106 vụ vi phạm lâm luật với tổng giá trị thiệt hại 539 triệu đồng.

 II. Sản xuất Công nghiệp

1. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp

Tháng 5/2014

So với tháng truớc (%)

So với cùng kỳ năm truớc (%)

Chỉ số phát triển CN

Tăng 19,81

Tăng 8,72

CN khai khoáng

Tăng 113,96

Tăng 123,47

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

Tăng 0,22

Tăng 3,45

CN chế biến, chế tạo

Giảm 8,28

Giảm 6,81

CN SX và phân phối điện, nuớc, khí đốt,nước nóng, điều hòa không khí

Tăng 35,92

Tăng 2,96

  2. Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Sản phẩm công nghiệp

So với cùng kỳ năm trước

Gạch xây

Giảm 5,7%

Đá xây dựng các loại

Tăng 84,8%

Các sản phẩm có chứa thành phần sữa tự nhiên chưa phân vào đâu

Tăng  8,4%

Sữa chua, sữa và kem lên men hoặc axit hóa

Tăng 17,6%

Chè xanh

Tăng 4,9 %

Sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường và chất ngọt khác

Tăng 1,1 %

Cấu kiện làm sẵn cho xây dựng hoặc kỹ thuật dân dụng bằng xi măng

Giảm 20,7%

Xi măng

Tăng 62,0 %

Điện sản xuất

Giảm 7,4%

Điện thương phẩm

Tăng 20,8%

Đường kính

Giảm 3,0 %

Than đá các loại

Giảm  21,7%

Nước uống được

Tăng 2,6% 

III. VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Dự ước tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 5/2014 thực hiện 103629 triệu đồng, đạt 8,0% kế hoạch năm. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách Nhà nước 29028 triệu đồng đạt 7,7% kế hoạch năm; Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 62855 triệu đồng đạt 8,3% kế hoạch năm, vốn nước ngoài 6583 triệu đồng đạt 8,7% kế hoạch năm.

IV. THƯƠNG MẠI, GIÁ CẢ VÀ DỊCH VỤ

1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

 

Thành phần

Tháng 5/2014 (tỷ đồng)

Tăng so tháng trước trước (%)

Tăng so với cùng kỳ năm trước (%)

Kinh tế NN

111,60

0,4

16,7

Kinh tế ngoài NN

983,81

2,5

17,4

0,55 (KT tập thể)

3,8

9,1

607,91 (KT cá thể)

2,8

18,1

375,35 (KT tư nhân)

1,9

16,5

2. Giá tiêu dùng

Các mặt hàng

So với tháng trước (%)

Nhà ở, điện, nước, chất đốt, VLXD

Tăng 2,52

Hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng

Tăng 0,54

May mặc, mũ nón, giầy dép

Tăng 0,49

Thiết bị và đồ dùng gia đình

Tăng 0,08

Giao thông

Tăng 2,79

Chỉ số giá vàng

Giảm 0,75

Chỉ số giá đô la Mỹ

Giảm 0,02

Đồ uống và thuốc lá

Tăng 0,98

3. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá

Kim nghạch

So với tháng truớc

So với cùng kỳ năm truớc

Xuất khẩu

Giảm 30,46%

Tăng 49,34 lần

Nhập khẩu

Tăng 0,03 %

Giảm 62,89%

                4. Giao thông vận tải

Loại hình

Tháng 5/2014

So với tháng trước (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Vận chuyển hàng hoá

299nghìn tấn

Tăng 1,0

Tăng 4,1

Hàng hoá luân chuyển

32518 nghìn tấn.km

Tăng 2,6

Tăng 7,1

Doanh thu vận tải hàng hoá

87746 triệu đồng

Tăng 10,8

Tăng 18,8

Vận chuyển hành khách

262 nghìn luợt người

Tăng 0,4

Tăng 5,2

Luân chuyển hành khách

24969 nghìn  lượt người

Tăng 1,0

Tăng 6,7

Doanh thu vận tải hành khách

20618 triệu đồng

Tăng 1,7

Tăng 15,8

V. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

1. Thu ngân sách tại địa phương

Lĩnh vực

Tháng 5/2014

So với dự toán năm

Thu thuế

225000 triệu đồng

Đạt 10,7%

2. Thu chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng, tín dụng

Lĩnh vực

Tổng tháng 5/2014 (tỷ đồng)

So với tháng trước (%)

So với cùng kỳ năm trước (%)

Thu tiền mặt

5500

Tăng 6,0

Tăng 5,6

Tổng chi

5700

Tăng 8,9

Tăng 7,2

Dư nợ tín dụng

15300

Tăng 2,0

Tăng 2,7

 VI. GIÁO DỤC, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO

1. Giáo dục và đào tạo

        Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học: tổ chức thi Olimpic tiếng Anh, thi giải Toán qua internet cấp quốc gia; chỉ đạo thi nghề phổ thông năm học 2013 – 2014; tiếp tục chỉ đạo các truờng THPT, TT giáo dục thuờng xuyên ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi, tổng hợp báo cáo công tác chuẩn bị thi, các điều kiện về cơ sở vật chất cho kỳ thi, lập danh sách thí sinh dự thi...

     2. Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

             Ngành y tế tiếp tục triển khai chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh cúm A(H1N1), A (H5N1), A (H7N9), bệnh sởi, sốt rét; Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường học và môi trường; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động của Dự án hợp tác Quốc tế về lĩnh vực y tế như dự án Life-Gap, Dự án phòng chống HIV/AIDS do WB tài trợ, Dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía Bắc" sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới tại Sơn La...

3. Văn hóa, thông tin, thể thao

       Tập trung tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong đó tập trung tuyên truyền: Kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 30/4; Ngày quốc tế lao động 1/5; Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ…

Triển khai việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ Festival Huế và tham gia Liên hoan múa quốc tế; Tổ chức lễ hội hoa ban thành phố Sơn La năm 2014; Khai trương chợ đêm thành phố Sơn La…

Tập huấn đòan vận động viên quần chúng tham gia giải quần vợt cúp Hùng Vuơng lần thứ VIII tại tỉnh Phú Thọ; giải vô địch đẩy gậy toàn quốc tại Bắc Giang…

4. Công tác phòng chống ma túy


       Đến ngày 31/3/2014 toàn tỉnh có 8140 người nghiện ma túy trong diện quản lý. Trong đó: 5445 người nghiện đang quản lý tại cộng đồng; 2695 người đang cai nghiện tập trung tại các Trung tâm giáo dục lao động hoặc thuộc diện quản lý của các Trung tâm giáo dục lao động và nơi giam giữ của công an.


     VII.  MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI  

1. Tình hình đời sống dân cư

        Đời sống cán bộ, công nhân, viên chức và người hưởng bảo hiểm xã hội tương đối ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 so với tháng trước tăng 0,54%.

        Đời sống nông dân có một số cải thiện, tình trạng thiếu đói trong nông dân vẫn xảy ra nhưng đã giảm

    2. An toàn giao thông

     Đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả của Ban ATGT các cấp, đôn đốc thành lập Ban ATGT huyện Vân Hồ, tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bảo đảm TTATGT nhằm góp phần kiềm chế tại nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT, đặc biệt tập trung công tác tuyên truyền trực tiếp đến người tham gia giao thông  như tuyên truyền thông qua xử lý vi phạm đến các tổ, bản, tiểu khu. Tiếp tục phát động phong trào tiên phong, gương mẫu của người thực thi công vụ, cán bộ hưởng lương ngân sách nhà nước và vận động người thân thực hiện tốt quy định về TTATGT, xây cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy định về TTATGT. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo đảm TTATGT trên các lĩnh vực: quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, đào tạo, sát hạch, đăng ký, đăng kiểm phương tiện tham gia giao thông; tổ chức vận tải hành khách. Huy động tối đa các lực lượng để thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các vi phạm về TTATGT, kết hợp tốt việc xử lý vi phạm với việc tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật.

Trong tháng 4/2014 trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông làm 8 người chết, 13 người bị thương. So với tháng trước số người bị thương tăng 6 người.

 Như Thủy (tổng hợp)

 

 


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40531058
Số người đang truy cập: 55